o projekte

úvod   pomôžte nám   servis

 

„You will not find the corpse.
Because I have never possessed the body.“

Project 2501, Ghost in the Shell, 1995

V súčasnosti je na internete možné nájsť veľké množstvo digitálnych kópií najrozličnejších literárnych i historických prác, čo podstatne uľahčuje prácu s týmito dokumentmi bez potreby navštíviť niektorú z "kamenných" knižníc. Jednoduchosť prístupu je zdôraznená zvlášť tam, keď ide o vzácnejšie exempláre, ktoré je často možné študovať iba prezenčne, čo samo o sebe dostupnosť a rýchlosť spracovania či analýzy sťažuje. Digitalizácia teda jednak sprístupňuje často inak tažko prístupné dokumenty, ale zároveň chráni ich "fyzické" schránky pred nežiadúcim opotrebovaním.

Je hanba, že na Slovensku zatiaľ nefunguje centralizovaná digitálna knižnica, ktorá by sprístupňovala najvýznamnejšie slovaciká, ale aj bežnú potrebnú bázu slovenských textov a prác všetkých druhov. Aj keď aj v súčasnosti existujú takéto zbierky, nie sú komplexné, niekedy kvoli forme nepoužiteľné (napr. neobsahujú pôvodné stránkovanie a tak ich nie je možné exaktne citovať).

Za úlohu sme si vytýčili v niekoľkých fázach vybudovať presne takýto centrálny typ digitálnej knižnice, v tomto prípade dvojito virtuálnej - nielenže pracuje s dokumentmi vo virtuálnej forme, ale aj sama je virtuálna, pretože zatial nevyužíva vlastné úložiská a svoj vlatný digitalizovaný materiál, ale preberá a triedi materiál iných podobných, už etablovaných ustanovizní.

Náš projekt predstavuje v tejto fáze virtuálnu knižnicu elektronických formátov dokumentov, ktoré už sú voľne prístupné na internete, ale nachádzajú sa na mnohých miestach, v rôznych formátoch a štruktúrach, čo jednoznačne veľmi sťažuje ich dostupnosť. Našim cieľom je preto do nami vybudovanej, veľmi jednoduchej a prehľadnej štruktúry zaradiť predovšetkým širokú bázu dobových dokumentov, edícií a druhotne aj sekundárnych textov a takto ich sprístupniť širokej verejnosti.

V ďalšej fáze projektu by sme radi ponúkli aj vlastné, dobrovoľnícky digitalizované dokumenty, na ktoré sa už nevzťahuje ochrana autorských práv. Vybudovať túto bázu bude oveľa náročnejšie kvôli mnohým technickým i právnym aspektom, ale dúfame, že sa nám to podarí v dohľadnej budúcnosti, skôr než v roku 2501.

hlavný koordinátor projektu

PhDr. Peter Podolan, PhD.

 

„And where does the newborn go from here?
The net is vast and infinite.“

 

Newborn, Ghost in the Shell, 1995