servis

Formáty

Formát .DjVu

o formáte napr. TU a TU

- na prezeranie dokumentov vo formáte DjVu online /napr. KRAMERIUS/ v prehliadači treba mať nainštalovaný plug-in

- na prezeranie stiahnutých dokumentov vo formáte DjVu stačí vyššie zmienený plug-in (i offline) alebo si môžete nainštalovať niektorý z prehliadačov napr. DjVu Viewer


Formát .PDF

o formáte   TU

- na prezeranie dokumentov vo formáte PDF či už stiahnutých alebo online v prehliadači treba mať nainštalovaný niektorý z prehliadačov formátu PDF (obyčajne obsahujú aj plug-in do internetového prehliadača) napr. Adobe Reader alebo Foxit Reader tiež PREHĽAD

poznámka
niektoré internetové prehliadače už obsahujú (Google Chrome) alebo budú obsahovať (Mozilla Firefox) vlastný PDF plug-in, čiže pre online prístup k PDF dokumentu nie je potrebný žiadny dodatočný software


Komprimované formáty .ZIP .RAR .7Z a pod.
obsahujúce sady obrázkových súborov .JPG, .BMP a pod.


- na prezeranie dokumentov BEZ NUTNOSTI DEKOMPRIMÁCIE je možné použiť napr. CDisplay

poznámka
niektoré z profesionálnych prehliadačov obrázkov už často majú túto funkciu


Zdroje a skratky

[A.ORG] - Archive.org

[DA.UCL.CAS] - Digitalizovaný archiv časopisů - Ústav pro českou literaturu AV ČR

[DIKDA.EU] - Digitálna knižnica a digitálny archív. Slovenská národná knižnica

[DK.UKB] - Digitálna knižnica Univerzitnej knižnice v Bratislave

[GOOGB] - Google books

[JULS] - Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV

[MIRROR] - rôzne iné zdroje

[KRAM.MLP.CZhttp://KRAM.MLP.CZ] - Digitální knihovna Městské knihovny v Praze

[KRAM.NKP.CZ] - KRAMERIUS - National library of the Czech Republic

[KRAM.UKB.SK] - KRAMERIUS - Digital library of periodicals - Univerzitná knižnica v Bratislave