pomôžte nám

V prvej fáze nášho projektu (prelinkovanie obsahu) nám môžete pomôcť tak, že nás upozorníte na dostupné online dokumenty a dodáte nám k nim potrebné informácie:

1. názov originálneho dokumentu

2. uloženie (teda webová adresa)

3. pri štúdiách aj názov zdrojového dokumentu (zborník, časopis), prípadne strany

Samozrejme prioritne uprednostňujeme najmä všeobecne dostupné dokumenty bez nutnosti akejkoľvej registrácie pre neskoršieho používateľa.

Podľa vzoru a nášho systému nám taktiež môžete zasielať okrem tejto základnej bázy potrebnej na sprístupnenie dokumentu aj "polotovary" teda vyplnenené identifikačné formuláre dokumentu, alebo Vami zhotovené bibliografické série (napr. autor, periodikum).

Vo všetkých prípadoch treba mať na mysli dodržiavanie platných autorských práv. Túto ťarchu však v prípade prelinkovania nesie pôvodný poskytovateľ súboru.