Pozvánka: Borbély Szilárd 60

Program a pozvánka

 

BORBÉLY SZILÁRD 60

Marginalita, menšinový pohľad, recepcia v tvorbe Szilárda Borbélya

 

*

24. októbra 2023 (utorok)

Miesto konania: Lisztov inštitút, Bratislava

Štefánikova 1, 811 06 Staré Mesto

 

12.45 -13.00 Registrácia

13.00 - 13.10 Otvorenie konferencie

 

13.10 - 13.40 PLENÁRNA PREDNÁŠKA

István Fried: Osvietenstvo - citlivosť - Szilárd Borbély

 

13.40 - 14.40 POÉZIA / Predsedajúci: Györgyi Földes

József Krupp: Proknésov syn. Snenie a meditatívnosť v "bukolických" básňach

Szilárda Borbélya

Teri Szűcs: Roztrhané telo: Borbély a rod

Gábor Schein: "Hranica": literárne pole vo svetle recepcie Hosszú nap el

14.40 - 15.00 Diskusia

 

15.00 - 15.10 Prestávka

 

15.10 - 16.30 RECEPCIA / Predsedajúci: Zoltán Csehy

Zoltán Németh: Paratextusai antropologickej postmoderny (Život Szilárda

Borbélya v kontexte rozhovorov, štúdií a sebapoznania)

Károly Kókai: Nemecká recepcia Szilárda Borbélya

László Bedecs: Szilárd Borbély ako kritik súčasnej poézie

Dorottya Szávai: Borbély a Pilinszky

16.30 - 17.00 Diskusia

17.00 Večera

 

18.00 Krst a prezentácia knihy

Uvádza: Mgr: Lajos Lakner, Múzeum Déri, Debrecín

 

*

25. októbra 2023 (streda)

Miesto: SzNM - Múzeum kultúry Slovákov a Maďarov, Brämerov kaštieľ, Bratislava

Žižkova 4497/18, 811 02 Staré Mesto

 

9.00 - 10.00 TRADÍCIA / predseda: József Krupp

Zoltán Csehy: Komponovanie tradície: "bukolický" idióm v "súčasnej" poézii

Balázs Déri: Vplyv sakrálnej textovej tradície v menšinových kontextoch v tvorbe Szilárda Borbélyho

Györgyi Földes: Golem ako postava marginality

10.00 - 10.20 Diskusia

10.20 - 10.40 Prestávka

 

10.40 - 11.40 PRÓZA / predsedajúci: Zoltán Németh

Gerda Széplaky: Umlčané postavy z prozaických diel Szilárda Borbélya

Tamás Valastyán: Poézia a referenčnosť v próze Szilárda Borbélya

J. A. Tillmann: "Stroje sú strašné." Poetická reflexia vzostupu techniky

11.40 - 12.00 Diskusia

 

12.00 - 12.20 Otvorenie výstavy - Výber prác zo súťaže ilustrácií k dielam Mihálya Csokonaia Vitéza a Szilárda Borbélya (Budapeštiansky festival ilustrácií, mesto Debrecín, kurátori: Emese Révész a László Herbszt)

 

12.20 - 13.20 Obed

 

13.20 - 14.20 PAMÄŤ, IDENTITA, ŽIVOT / predsedá Gábor Schein

Beatrix Visy: Syn je neprítomnosť otca - obraz otca, neprítomnosť otca, identita v stredoeurópskych kontextoch

Tímea Murzsa: Poetika kultúrnej pamäti a zabúdania v dielach Szilárda Borbélya

Pál Száz: Mojžiš a Mnémosyne. Autobiografia a fikcia vo svetle faktov a odkazu

14.20 - 14.40 Diskusia a záver konferencie

 

Organizátor: Združenie Alberta Szenci Molnára

 

Prednášky prebiehajú v maďarskom jazyku.

 

 

 

„Realizované s finančnou podporou Fondu na podporu kultúry národnostných menšín"