Informačné interakcie

Information interactions 2023

Informačné interakcie 2023 – 24.11.2023

záverečná konferencia v rámci riešenia úlohy VEGA 1/0360/21

medzinárodná slovensko-česká konferencia, Bratislava, 24.11.2023

  

Hlavná téma: Informačná etika, umelá inteligencia a informačná tvorivosť: súvislosti a interakcie

Organizátor: Katedra knižničnej a informačnej vedy FiFUK

Miesto: KKIV FiFUK

Stránka konferencie a zborník abstraktov: http://informationinteractions.weebly.com/

 

Programový výbor:

 • Jela Steinerová (SK) (jela.steinerova@uniba.sk)
 • Jaroslav Šušol (SK) (jaroslav.susol@uniba.sk)
 • Pavol Rankov (SK)  (pavel.rankov@uniba.sk)
 • Lucia Lichnerová (SK)  (lucia.lichnerova@uniba.sk)
 • Miriam Ondrišová (SK)  (miriam.ondrisova@uniba.sk)
 • Marta Špániová (SK)  (marta.spaniova@uniba.sk)
 • Pavla Vizváry (CZ)  (kovarova@phil.muni.cz)
 • Jakub Fázik (SK)  (jakub.fazik@cvtisr.sk)

Organizačný výbor: 

 • Jakub Zábojník (jakub.zabojnik@uniba.sk)
 • Milan Regec (milan.regec@uniba.sk)
 • Katarína Vass (katarina.vass@uniba.sk)
 • Tomáš Mirga (mirga1@uniba.sk)
 • Ekaterina Tverdokhlebova (tverdokhlebova1@uniba.sk)
 • Mária Vakoničová (vakonicova1@uniba.sk)
 • Františka Nováková (frantiska.novakova@uniba.sk)
 • Kristýna Kalmárová (kalmarova@kisk.cz)
 • AnnaMária Brijaková (annamaria.brijakova@uniba.sk)

  

  

Information interactions 2022

Information interactions 
International conference (online+live)

20-21 October 2022
Bratislava, Slovak Republic

 

Main topic: 

Ethical challenges of digital information environment 

Detailed topics:

 • information ethics, ethics of information behaviour in digital environment, ethics of information literacy, digital ethics, digital literacy
 • issues of mis/disinformation, hoaxes and other information pathologies in digital environment
 • data ethics, data literacy, digital access, academic ethics, research data literacy
 • citation ethics, publishing ethics, academic integrity
 • ethical challenges of artificial intelligence, user experience, information retrieval, privacy, data protection, information security
 • values of information, social impact of information research, information creativity
 • ethical challenges of authorship, ethics of health information and e-health
 • ethics of knowledge organization, ethics and bibliometric methods in information science 
 • information ecology, information environment, information infrastructures;

  

Organizing institutions:
Department of LIS, Comenius University in Bratislava,
Slovak Centre of Scientific and Technical Information, Bratislava, 
University Library in Bratislava 

Organized on the occasion of the 100th anniversary of the  establishment of the Faculty of Arts, Comenius University 

place: Centre of Scientific and Technical information SR (CVTI SR)

Objectives of the conference are to present research results; discuss theory, methodology and practice; presentations of doctoral students´ projects;  discussions of methodological problems of information science

Content: research papers, PhD. students´ research projects – doctoral and post-doctoral workshop

Audience: researchers, doctoral students, computer scientists, collaborators, practitioners, managers of libraries and information institutions

Paper proposals: We ask you to send the abstracts in English (200 words) to: katarina.buzova@uniba.sk by 31st Aug. 2022 or to insert the abstract into the system at the conference webpage

Conference webpage:
http://informationinteractions.weebly.com/

Book of Abstracts

 

PROGRAMME COMMITTEE and ORGANIZING COMMITTEE

Programme Chair: Jela Steinerová (jela.steinerova@uniba.sk)
Organization chair: Katarína Buzová (katarina.buzova@uniba.sk)

 

Program committee:

 

 • Jela Steinerová (SK) (jela.steinerova@uniba.sk)
 • Jaroslav Šušol (SK) (jaroslav@susol uniba.sk)
 • Pavol Rankov (SK)  (pavel.rankov@uniba.sk)
 • Lucia Lichnerová  (SK)  (lucia.lichnerova@uniba.sk)
 • Miriam Ondrišová  (SK)  (miriam.ondrisova@uniba.sk)
 • Tibor Koltay (HU) (tkoltay@yahoo.com)
 • Malgorzata Kisilowska (PL) (mdkisilo@uw.edu.pl)
 • Mario Hibert (B a. H.) (mario.hibert@ff.unsa.ba)
 • Pavlína Mazáčová  (CZ) (mazacova@kisk.cz)
 • Zdenék Smutný (CZ) (zdenek.smutny@vse.cz)
 • Jozef Dzivák (SK) (jozef.dzivak@cvtisr.sk)
 • Silvia Stasselová (SK) (silvia.stasselova@ulib.sk)
 • Marta Dušková (SK) (marta.duskova@cvtisr.sk)
 • Naďa Andrejčíková (SK) (andrejcikova@cosmotron.cz)
 • Tomáš Fiala (SK) (Tomas.Fiala@cvtisr.sk)

 

Organizing committee:

 

 • Katarína Buzová (katarina.buzova@uniba.sk)
 • Jakub Zábojník (jakub.zabojnik@uniba.sk)
 • Mirka Pastierová (mirka.pastierova@uniba.sk)
 • Marta Špániová (marta.spaniova@uniba.sk)
 • Dávid Baranko  (David.Baranko@cvtisr.sk)
 • Jakub Fázik (jakub.fazik@gmail.com)
 • Tomáš Mirga (tomas.mirga@cvtisr.sk)
 • AnnaMária Brijaková (annamaria.brijakova@uniba.sk)
 • Kristýna Kalmárová (kalmarova@kisk.cz)
 • Richard Rác (rac13@uniba.sk)
 • Rebeka Pokorná (pokorna42@uniba.sk)
 • Zuzana Veselá (vesela51@uniba.sk)

 

 

Information interactions 2019

Information interactions 
21-22 October 2019

Main topic: Digital information – benefits and risks in the information society („dark side“ of the information)

Detailed topics:  

 • information overload, misinformation, trust in digital environment, protection of data and information, privacy, digital access, values of information, social impact of information research
 • information support of scholarly communication, research data, research information systems, research data literacy
 • information ethics, information behaviour in digital environment, information literacy
 • digital science, open science, new information professionals, academic libraries
 • bibliometric methods in information science, digital humanities, social media
 • information environment, information infrastructures, information ecology

 

Objectives: present research results; discuss theory, methodology and practice; present doctoral students´ projects; discuss methodological problems of information science

Content: research papers, PhD. student's research projects

Audience: researchers, doctoral students, computer scientists, collaborators, practitioners, managers of libraries and information institutions
 

For other information, please, visit Information Interactions website.

Book of abstracts 2019 (pdf)

Programme of Information interactions 2019

Invitation INFINT2019 (pdf)

Poster INFINT2019 (pdf)

 

The conference is open for everyone. Free admission for registered participants. Use the registration form to sign up.

 

 

 

Informačné interakcie 2018

Information interactions 
23rd of October 2018

Main topics: information environment, data literacy, information literacy, social networks for researchers, information repositories, digital humanities

Other topics: information environment and scholarly communication, information support of scholarly communication, information behavior in the digital environment, information literacy in the digital environment (digital literacy, data literacy and other literacies), information environment, information ecology

Objectives: present research results; discuss theory, methodology and practice; presentations of doctoral student's projects; discussions, methodological problems of information science

Content: research papers,  PhD. student´s research projects

Audience: researchers, doctoral students, computer scientists, collaborators, practitioners, managers of libraries and information institutions
 

For every other information, please, visit Information Interactions website.

Invitation for Information interactions 2018 [in .pdf format].

Programme of Information interactions 2018 [in .pdf format].

Book of abstracts - Information interactions 2018 [in .pdf format]

 

Programme committee:

 • Jela Steinerová (Programme chair)
 • Jaroslav Šušol
 • Mária Bieliková, Pavol Návrat
 • Martijn van Otterlo
 • Tibor Koltay
 • Richard Papík
 • Silvia Stasselová
 • Pavol Rankov
 • Barbora Drobíková
 • Michal Lorenz, Pavla Kovářová

​Organizing committee:

 • Katarína Buzová (Organization chair)
 • Andrea Hrčková
 • Milan Regec
 • Jakub Fázik
 • Michaela Kmeťová

 

 

 

Informačné interakcie 2017

Information interactions 
17th of October 2017

​Main topic: information behaviour of researchers, digital scholarship, information literacy.

Other topics: social networks, digital libraries, information repositories, open science, digital humanities, human-computer interactions, human-information interactions and more ...

Objectives: present research results; discuss theory, methodology and practice; presentations of doctoral students´ projects; discuss of methodological problems of information science.

Content: research papers,  PhD. students´ research projects.

Audience: researchers, doctoral students, computer scientists, collaborators, practitioners, managers of libraries and information institutions.

 

For every other information, please, visit Information Interactions website.

Programme of Information interactions workshop 2017 [in .pdf format].

Book of abstracts - Information interactions 2017 [in .pdf format]

Programme committee:
    Jela Steinerová (Programme chair)
    Jaroslav Šušol
    Mária Bieliková
    Elaine Toms
    Horatiu Dragomirescu
    Alojz Androvič
    Pavol Rankov
    Barbora Drobíková
    Pavla Kovářová
   
​Organizing committee:
    Katarína Buzová (Organization chair)
    Andrea Hrčková
    Františka Tomoriová
    Jakub Fázik
    Michaela Kmeťová

26th - 27th of October 2016

Workshop Information interactions 2016

Topic:

Information interactions: digital scholarship, information ethics and information literacy

Objectives:

 • presentations of research results,
 • discussions on topical questions of theory and practice,
 • presentations of doctoral students´projects,
 • discussion on methodological problems of information science.

Content:

 • research papers of researchers, members of Department and doctoral students, computer scientists, collaborators, foreign colleagues

Topics:

 • information behavior of researchers, digital scholarship, open science, big data, information ethics, information literacy, social networks, digital libraries, information provision of science, information behavior of young people, etc.

 

Important dates:

 • 15. 9. 2016 - abstract submission deadline (of max half standard page in English language),  please, send it by email to katarina.buzovauniba.sk
 • 30. 9. 2016 - acceptation of abstracts
 • 26. - 27. 10. 2016 - workshop

 

Programme chair: Jela Steinerová
Organization chair: Katarína Buzová

Informačné interakcie 2016

 

[scroll down for english]

26. - 27.10.2016

Integrované prístupy k informáciám a informačné služby s pridanou hodnotou


Téma tohto ročníka:

Informačné interakcie: digitálna veda, informačná etika a informačná gramotnosť

 

Ciele seminára:

 • prezentácie výsledkov výskumu,
 • diskusia o aktuálnych otázkach teórie a praxe,
 • prezentácie projektov doktorandov,
 • diskusia k metodologickým problémom informačnej vedy.

Obsah:

 • príspevky riešiteľov – členov katedry, doktorandov, výskumníkov, informatikov, zahraničných kolegov

Tematické okruhy: 

Informačné správanie vedcov, digitálna veda, otvorená veda,  veľké dáta, informačná etika, informačná gramotnosť, sociálne siete, digitálne knižnice, informačné zabezpečenie vedy, informačné správanie mládeže a i.

 

Dôležité termíny:

 • 15. 9. 2016 - zaslanie abstraktu (v rozsahu max 1 normostrana v slovenskom/českom a anglickom jazyku) na emailovú adresu katarina.buzovauniba.sk
 • 30. 9. 2016 - akceptácia abstraktu
 • 26. - 27. 10. 2016 - konanie konferencie

Garant: Jela Steinerová
Organizačný garant: Katarína Buzová


26th - 27th of October 2016

Workshop Information interactions 2016

Topic:

Information interactions: digital scholarship, information ethics and information literacy

Objectives:

 • presentations of research results,
 • discussions on topical questions of theory and practice,
 • presentations of doctoral students´projects,
 • discussion on methodological problems of information science.

Content:

 • research papers of researchers, members of Department and doctoral students, computer scientists, collaborators, foreign colleagues

Topics:

 • information behavior of researchers, digital scholarship, open science, big data, information ethics, information literacy, social networks, digital libraries, information provision of science, information behavior of young people, etc.

 

Important dates:

 • 15. 9. 2016 - abstract submission deadline (of max half standard page in English language),  please, send it by email to katarina.buzovauniba.sk
 • 30. 9. 2016 - acceptation of abstracts
 • 26. - 27. 10. 2016 - workshop

 

Programme chair: Jela Steinerová
Organization chair: Katarína Buzová

Informačné interakcie 2015

27.10.2015

Integrované prístupy k informáciám a informačné služby s pridanou hodnotou


Téma tohto ročníka:

Informačné interakcie: digitálne prostredie a informačná veda

 

 

Ciele seminára:

 • prezentácia vlastných výskumných projektov doktorandov,
 • prezentácia výsledkov výskumov,
 • prezentácie metodologických zámerov,
 • diskusie k metódam výskumu, príklady projektov.

Tematické okruhy: 

Informačné správanie vedcov, digitálna veda, otvorená veda, publikačné správanie, citačné správanie, veľké dáta, open access, akademické repozitáre, sociálne siete, digitálne knižnice, informačné zabezpečenie vedy, informačná etika, informačná gramotnosť, kreativita v informačnom prostredí, tradície a inovácie v informačnej vede, informačné správanie mládeže ...

Garant: prof. Jela Steinerová

Metodologický seminár sa realizuje v rámci projektu VEGA1/0066/15 Modelovanie informačného prostredia digitálnej vedy.

 

Workshop Information interactions 2015
Topic: Information interactions: digital environment and information science

Aim: presentations of research results and research concepts, presentations of projects of doctoral students, discussion on methodological issues of information science

Topics: Information behavior of researchers, digital science, open science, publishing behavior, open Access, bid data, academic repositories, social networks, digital libraries, information provision of scholarly communication, information ethics, information literacy, creativity in information processing, information behavior of youth, traditions and modernity in information science

Program chair: prof Jela Steinerová (KKIV FIFUK)

Informačné interakcie 2014

15.10.2015

Integrované prístupy k informáciám a informačné služby s pridanou hodnotou

Ciele seminára:

 • prezentácia vlastných výskumných projektov doktorandov,
 • prezentácia výsledkov výskumov,
 • prezentácie metodologických zámerov,
 • diskusie k metódam výskumu, príklady projektov.

Príklady tematických okruhov: 
informačné správanie, sémantické siete, akademické repozitáre, diskusné skupiny a sociálne siete, personalizácia služieb digitálnych knižníc, informačné zabezpečenie vedy a výskumu, kontextové vyhľadávanie, prepojené dáta, dolovanie informácií v textov, nástroje sémantického webu (ontológie ai.), informačná etika ...

Garanti: Jela Steinerová, Jaroslav Šušol

Informačné interakcie 2013

12.9.2013

Anotácie prác a projektov doktorandov zo SR a ČR, diskusia k metodológii informačnej vedy.