Literatúra runetu v študentských prekladoch

Othэr Storiэs

Výber z prózy východoeurópskeho kyberpriestoru

Antológia Othэr Storiэs je výsledkom projektu Próza východoeurópskeho kyberpriestoru v študentských prekladoch, ktorý bol realizovaný na Katedre ruského jazyka a literatúry v letnom semestri akademického roka 2012/2013. Slovenskému čitateľovi prináša preklady deviatich autorov: Jevgenija Gorného, Dmitrija Gorčeva, Stanislava Ľvovského, Vladimíra Kozlova, Emiľa Petrosiana, Márie Botevovej, Jeleny Georgijevskej, Alexandra Rybina a Stanislava Snytka. Všetci sú prekladaní do slovenčiny po prvýkrát.

Vydanie zbierky bolo podporené z Nadačného fondu Slovenskej sporiteľne v Nadácii Pontis.

Ukážky z antológie:

Jevgenij Gornyj: Symbolické situácie

Dmitrij Gorčev: Putin

Vladimír Kozlov: Juhozápad

Mária Botevová: Z cyklu Fotografie

Jelena Georgijevská: Nebeská interrupčná klinika

Alexander Rybin: Mauzóleum

Stanislav Snytko: Nahý topos Pitera