Naši študenti napísali

Záverečné práce na KRVŠ 

 

V akademickom roku 2021/2022 na katedre rusistiky a východoeurópskych štúdií obhajovali  záverečnú prácu 29 študenti, ktorých školilo 11 členov katedry. Bakalárskej práci sa na našej katedre v tomto akademickom roku venovalo 13 študentov a diplomovej 16. Témy záverečných prác sú rôznorodé, počnúc lingvistikou a literatúrou, cez komentované preklady až po témy spojené s kultúrou a umením.

Rozhodli sme sa priblížiť vám niekoľko zaujímavých tém. Bolo náročné vybrať len pár, pretože všetky témy sú svojím spôsobom pútavé. Snažili sme sa však nájsť také témy, ktoré by boli z rôznych oblastí výskumu. Oslovili sme autorky dvoch bakalárskych a dvoch diplomových prác, ktoré súhlasili spraviť s nami krátky rozhovor, v ktorom nám odpovedali na pár otázok.

 

TATIANA POLAKOVIČOVÁ – NOVÁ SOCIALISTICKÁ ŽENA VO FILME

(školiteľka – Mgr. Zuzana Bujačková)

1.    V krátkosti opíš, prečo si si vybrala práve túto tému a čo je na nej podľa teba zaujímavé.

Téma ma zaujala už na prvý pohľad, ale čo všetko zahŕňa som sa dozvedela až priamo pri písaní práce. Pre mňa bolo zaujímavé študovať všetky roly, ktoré ženy mali napĺňať, čo v konečnom dôsledku ani nebolo možné a viedlo to k vyčerpaniu a nespokojnosti žien. Zaradenie ženy do pracovného procesu malo byť „oslobodením“, v skutočnosti slúžilo len na ďalšiu kontrolu, ktorá okrem samotných žien zahŕňala aj napr. výchovu detí v jasliach a škôlkach.

 

2.    Máš v pláne venovať sa tejto téme aj pri písaní diplomovky?

Pravdepodobne áno, pretože na Slovensku tejto téme nie je venovaná dostatočná pozornosť a je tu priestor na ďalší výskum, ale konkrétne som sa nad tým ešte nezamýšľala.

 

3.    Natrafila si popri vyhľadávaní informácií na niečo, čo si dovtedy nevedela a veľmi ťa to zaujalo/prekvapilo?

Myslím, že celá práca bola pre mňa veľmi prínosná čo sa týka informácií, pretože na hodinách sme sa konkrétne tejto téme nevenovali. Vždy ma prekvapí tá sila propagandy, ktorú režim využíval a ovplyvňoval ňou masy ľudí. Zaujalo ma hlavne to, ako sa vtedajšie rodové stereotypy zachovali až dodnes. V tom zmysle, že aj dnes sú vo veľa rodinách  ženy zodpovedné za chod domácnosti napriek tomu, že rovnako ako muži, pracujú aj mimo domu.  

 

4.    Prečo si so svojou témou išla práve za touto školiteľkou?

Bola to téma, ktorú moja školiteľka ponúkala, takže to bola jednotná voľba aj témy aj školiteľky. Ale som veľmi rada, že som si vybrala práve Zuzku Bujačkovú, pretože mi vždy poradila a naviedla ma správnym smerom.

 

5.    Ako dlho ti trvalo vymyslieť túto tému? Pomáhal ti pri tom niekto (napr. školiteľka)?

Áno, hlavnú tému som si vyberala z ponúkaných tém, ktoré vypíšu školitelia a potom sme ju spoločne upravili tak, aby mi vyhovovala. Vzhľadom na online vyučovanie sme vyberali sféru, ktorej sa môžem venovať aj z domu, aby som nemusela cestovať do knižníc, archívov a podobne, takže film bol pre tieto účely ideálnou voľbou.

  

NATÁLIA SZÁNTÓOVÁ – TAJNÁ VOJENSKÁ SOVIETSKA KARTOGRAFIA A JEJ OSUDY PO ROZPADE ZSSR

(školiteľ – doc. PhDr. Ľubor Matejko, CSc.)

1.    V krátkosti opíš, prečo si si vybrala práve túto tému a čo je na nej podľa teba zaujímavé.

Výber mojej témy bol pre mňa viac-menej úplná náhoda, z ktorej som bola najprv nešťastná. V 2. ročníku v letnom semestri som si vybrala ako výberový predmet Historickú kartografiu, lebo ma v tom čase celkom fascinovala geodézia, tak som si povedala, prečo nie. Vyučujúceho požiadavka na ukončenie predmetu bola 15 stranová seminárka, z čoho som bola samozrejme nervózna, lebo sa mi to zdalo ako dosť veľa vzhľadom na to, že to bol len výberový predmet. Dlho som uvažovala, o čom písať, no potom som sa dopracovala k tomu, že za čias studenej vojny sa toho ohľadom kartografie v ZSSR dialo veľa a nápad bol na svete.

 

2.    Máš v pláne venovať sa tejto téme aj pri písaní diplomovky?

Pôvodne som to v pláne mala, no postupom času som si uvedomila, že je to téma, ktorej sa na svete takmer nikto nevenuje a je extrémne ťažké dopátrať sa k akýmkoľvek podkladom a materiálom. Už teraz mi to zabralo kopec hodín hľadania cez Google alebo Yandex (áno, bola som aj na 4. strane Google, to je už čisté zúfalstvo :D), a všetko som si musela prekladať z ruštiny alebo angličtiny a bolo to dosť náročné, tak som sa rozhodla, že s touto témou už pokračovať nebudem.

 

3.    Natrafila si popri vyhľadávaní informácií na niečo, čo si dovtedy nevedela a veľmi ťa to zaujalo/prekvapilo?

Pravdupovediac, všetko, na čo som natrafila bolo pre mňa úplne nové a veľmi ma to fascinovalo. Priučila som sa nielen tomu, aké boli vzťahy medzi ZSSR a USA v období studenej vojny, ale naučila som sa veľké množstvo z oblasti geodézie a kartografie, o čom som pred písaním bakalárky nemala ani tušenia. To, ako Sovieti dokázali všetky tie mapové listy vyprodukovať v tajnosti a v takej kvalite, ma doteraz neprestáva udivovať.

 

4.    Prečo si so svojou témou išla práve za týmto školiteľom?

Čo sa týka výberu školiteľa, voľba bola pre mňa od začiatku jasná. Na našej katedre, aspoň čo som postrehla, sa veľká časť vyučujúcich venuje prevažne literárnovedným smerom, no to nikdy nebola moja šálka kávy. Pán docent bol pre mňa jediný kandidát, o ktorom som vedela, že mi s takouto problematikou pomôže, keďže sa venuje dejinám Ruska a východoeurópskych krajín.

 

5.    Ako dlho ti trvalo vymyslieť túto tému? Pomáhal ti pri tom niekto (napr. školiteľ)?

Ako som už spomínala vyššie, tému som si v podstate vymyslela sama, no môj školiteľ ma usmernil v tom, ako ju správne pomenovať a napísať anotáciu.

 

BC. MICHAELA ČREPPOVÁ – ŠAMANIZMUS A ČARODEJNÍCTVO V TRADÍCIÁCH NIEKTORÝCH KRAJÍN VÝCHODNEJ A STREDNEJ EURÓPE

(školiteľka – prof. PhDr. Mária Kusá, CSc.)

1.      V krátkosti opíš, prečo si si vybrala práve túto tému a čo je na nej podľa teba zaujímavé.

Túto tému som si vybrala najmä preto, že posledné roky (najmä v čase pandémie) som začala inklinovať k spiritualite, bylinkárstvu a alternatívnemu spôsobu liečenia nielen tela, ale aj duše. Preto som chcela pracovať práve s touto témou a zároveň som sa chcela dozvedieť viac o histórii čarodejníctva a šamanizmu v rôznych oblastiach strednej a východnej Európy. Vo všeobecnosti je téma čarodejníctva do určitej miery zahalená mystikou a aj to je jedným z dôvodov, prečo mi to pripadá príťažlivé. Keďže za čarodejnice sa v minulosti považovali najmä ženy, táto téma má nádych feminizmu, čo ma k nej tiež pritiahlo.

 

2.      Venovala si sa tejto téme už pri písaní bakalárky?

Nie, tejto téme som sa v bakalárskej práci nevenovala. Mojou témou bola migrácia umelcov z Ruska do iných častí sveta.

 

3.      Natrafila si popri vyhľadávaní informácií na niečo, čo si dovtedy nevedela a veľmi ťa to zaujalo/prekvapilo?

Takých informácii je veľa, čo mňa však osobne najviac zaujalo sú šamanské rituály a celkovo vývoj šamanizmu ako takého, keďže sa v každom kúte sveta vyvíjal rôzne. Z dôvodu, že som si túto tému vybrala aby som sa dozvedela o čarodejníctve a šamanizme viac informácii, ktorými som predtým nedisponovala, prevažná časť diplomovej práce preto bola pre mňa obohacujúca.

 

4.      Prečo si so svojou témou išla práve za touto školiteľkou?

Diplomovú prácu píšem u pani profesorky Márii Kusej. Vybrala som si ju preto, lebo s ňou mám veľmi dobré vzťahy a moja téma ako taká ju nadchla. Tým, že moja téma je trochu kontroverznejšia, potrebovala som, aby ma usmerňoval profesor, ktorý je otvorenejší.

 

5.      Ako dlho ti trvalo vymyslieť túto tému? Pomáhal ti pri tom niekto (napr. školiteľka)?

Tému už mám vymyslenú od konca bakalárskeho ročníka. Dlho som nad tým nemusela uvažovať, bolo mi jasné, že toto jednoducho musím spracovať. Pri formulovaní názvu mi pomáhala pani profesorka Kusá a zároveň ma usmernila o čom konkrétne písať a po celý čas mi pomáhala.

 

BC. SÁRA ŠMIDOVÁ – DARKTURIZMUS V KRAJINÁCH BÝVALÉHO SOVIETSKEHO ZVÄZU

(školiteľka – doc. Mgr. Irina Dulebová, PhD.)

1.      V krátkosti opíš, prečo si si vybrala práve túto tému a čo je na nej podľa teba zaujímavé.

Tému Darkturizmus v bývalých krajinách ZSSR som si sama vymyslela. Vedela som, že nechcem tému spojenú s jazykom (preklad, lingvistika,...), knihy čítam rada, no literárna téma by ma nebavila. Vylučovacou metódou som prišla k záveru, že by som chcela robiť niečo s cestovným ruchom a dejinami.

 

Zaujímavé na téme darkturizmu je to, že s ním takmer každý z nás prišiel do kontaktu a len málo ľudí vie, že také niečo existuje. Keď som známym povedala, akú mám tému, vždy  nasledovala otázka: A to čo je? Odpovedala som, že napríklad Osvienčim, Ground Zero, alebo na Slovensku Slavín, Kalište. Zrazu všetci povedali, že podobné miesta navštívili, ale nevedeli, že sa to tak pomenováva.

 

2.      Venovala si sa tejto téme už pri písaní bakalárky? V bakalárke som sa venovala Recepcii literárneho diela Svetlany Alexijevič na Slovensku a zamerala som sa na knihu Černobyľská modlitba. Uvažovala som, že budem v tejto téme pokračovať, ale zaujímavejšie ako rozoberanie samotného Černobyľu mi prišlo zistiť viac o podobných miestach na území bývalého ZSSR.

 

3.      Natrafila si popri vyhľadávaní informácií na niečo, čo si dovtedy nevedela a veľmi ťa to zaujalo/prekvapilo?

Prekvapilo ma, ako málo odbornej literatúry na tému darkturizmus je. Väčšinou odborníci citujú najmä jedného autora, čo naznačuje, že je to naozaj ešte „nová vec“. Zároveň ma však prekvapilo aj to, ako veľa  „temných miest“ ostalo v bývalom ZSSR.

 

4.      Prečo si so svojou témou išla práve za touto školiteľkou?

Doc. Dulebová nás učila predmet cestovný ruch, čiže som ani neuvažovala nad nikým iným. Vybrala som si ju aj preto, lebo viem, že ma počas písania veľa naučí a dá mi kritickú spätnú väzbu.

 

5.      Ako dlho ti trvalo vymyslieť túto tému? Pomáhal ti pri tom niekto (napr. školiteľka)?

Ako som spomínala, chcela som tému spojenú s cestovným ruchom a spojiť to s priestorom bývalého ZSSR. Téma mi napadla úplne spontánne večer pred spaním. Cestovný ruch sme mali s doc. Dulebovou, a tak som jej napísala mail, či by bola mojou školiteľkou na diplomovú prácu. Som veľmi rada, že ma prijala a teraz môžem u nej písať prácu.

 

Z tohto výberu je jasné, že na katedre rusistiky a východoeurópskych štúdií sa píšu naozaj rôznorodé práce. Na záver by sme sa chceli dievčatám poďakovať, že si našli čas na rozhovor.

 

Ema Žugecová, Zuzana Maškulková