Východná Európa na internete - tipy Bronislavy Živickej

Great Baikal Trail je medzinárodná, dobrovoľnícka organizácia, ktorá sa snaží o vytvorenie jedného súvislého chodníka okolo celého jazera Bajkal. Chodník by bol dlhý 2000 kilometrov a prechádzal by siedmimi národnými parkmi. V priebehu piatich rokov sa dobrovoľníkom podarilo vytvoriť niekoľko úsekov, v budúcnosti chcú pracovať na ich prepojení.

 

Projekt fungujúci od roku 2003 obsahuje množstvo dobových fotografií Moskvy, ktoré sú rozdelené do niekoľkých kategórií, ako transport, ulice Moskvy, námestia, panoramatické zábery, atď. Pekné grafické spracovanie ponúka okrem iného Album fotografií od roku 1900 do roku 1930, spolu s komentárom v piatich jazykoch. 

 

- russian architectural news agency

Správy o ruskej architektúre, projektoch do budúcnosti, plánovaných workshopoch. Stránka obsahuje viac než 20 profilov architektov, ktorí sa podieľali na stavbách najvýznamnejších budov v Rusku.

 

Русская фантастика je úžasná zbierka poviedok, románov, noviel, esejí, poézie, filmov, kresieb, fotografií a ostatných diel zameraných na sci-fi a fantastiku. Obsahuje viac ako 100 000 dokumentov, ktoré autor Dmitrij Vatolin zhromažďoval od roku 1996.

 

Ruská únia výstavníctva a trhov (RUEF) je asociácia výstavných centier a veľtrhov, ktorá spája organizácie z Ruska, Moldavska, Ukrajiny a Litvy. Založená bola v roku 1991 a o tri roky neskôr sa stala členom UFI (The Global Association of the Exhibition Industry). V súčasnosti má organizácia takmer 80 členov.

 

Stránka o ruskej literatúre, obsahuje množstvo recenzií, životopisov ruských autorov. Pri príležitosti stého výročia narodenia ruského nositeľa Nobelovej ceny Michaila Šolochova ponúkajú tvorcovia stránky špeciálnu časť venovanú práve tomuto autorovi. Nájdeme tu jeho kompletný životopis, poviedky, prejavy pri príležitosti kongresov ruských autorov a fotoalbum.

 

Oficiálny web súčasného ruského prezidenta. Nájdeme tu informácie o jeho rokovaniach, zahraničných návštevách, jeho prejavy a taktiež životopisy jeho predchodcov B. Jeľcina, V. Putina. Každodenne je dopĺňaná novými informáciami. Zaujímavosťou je videoblog, fungujúci od 7. októbra. V súčasnosti sa tu nachádzajú 4 videozáznamy prezidenta. Taktiež je tu možnosť napísať e-mail prezidentskej kancelárii.

 

Stránka venovaná Lotyšsku vo všeobecnosti. Ponúka informácie o histórii, kultúre, spoločnosti, ekonomike, prírodných podmienkach a akciách prebiehajúcich v krajine. Stránka je doplnená množstvom fotografií a radami pre tých, čo sa chystajú do Lotyšska vycestovať.

 

Slovenská stránka s informáciami o Rusku, o konferenciách a kultúrnych podujatiach týkajúcich sa Ruska a východnej Európy, obsahuje  pár rád pre cestovateľov. Zahŕňa aj podstránku Asociácie rusistov Slovenska.

 

Parlament.md je oficiálna stránka parlamentu Moldavska. Môžeme tu nájsť všetky informácie týkajúce sa zákonov pôsobiacich v krajine, členov parlamentu, aktivít parlamentu a tiež aj slovník pojmov používaných v politike.

 

Туристско-спортивный cоюз россии je stránka federácie športového turizmu v Rusku. Je rozdelená do niekoľkých kategórií, podľa druhu turizmu, ako napr.: vodný turizmus, horský turizmus, speleoturizmus alebo turizmus študentov. Aj keď, ako je možné vidieť podľa kalendára podujatí a príspevkov na stránke, klub nie je v poslednej dobe veľmi aktívny.

 

Art of war je projekt vojakov, ktorí prežili vojnu a svoje dojmy z nej sa snažia zachytiť v básňach, alebo v iných žánroch, ako novelách, krátkych románoch, alebo taktiež v piesňach. Diela sú rozdelené aj podľa krajiny, v ktorej vojak pôsobil, pričom najviac zápiskov je z Afganistanu (1650).

  

Kosmopoisk je združenie približne 200 členov a okolo 3000 dobrovoľníkov zo všetkých oblastí Ruska. Od roku 1982, kedy organizácia vznikla, uskutočnili vyše 465 expedícií, medzi nimi navštívili napríklad Moskovský región, Ural, Sibír, Kaukaz, Pobaltské krajiny, Ukrajinu, Krym, Kazachstan, Poľsko, Grécko, Turecko, Čínu, Indiu, Indonéziu.

 

Russkiy Mir Foundation je projekt Ministerstva zahraničných vecí, Ministerstva školstva v Rusku a mnohých univerzít a je podporovaný verejnými, ale aj súkromnými fondmi. Hlavnou náplňou je šírenie ruského jazyka, kultúry, národného dedičstva Ruska. Organizácia taktiež ponúka študijné programy v zahraničí a vydáva periodikum руccкий мир. Nájdeme tu tiež pozvánky na množstvo kultúrnych podujatí, festivalov a konferencií. Naposledy sa 4.- 8. novembra uskutočnil Festival ruského jazyka a kultúry v Srbsku.

 

Stránka prezident.bg je oficiálny web prezidenta Bulharska Georgi Parvanova. Obsahuje množstvo informácií o úrade prezidenta a viceprezidenta Angela Martina, ich životopisy, prejavy a krátke interview s Parvanovom o jeho postoji ku Kosovu. V ďalšej podkapitole nájdeme základné informácie o krajine, jej históriu, opis národných symbolov, hymnu, výsledky volieb z roku 2001 a časť Ústavy týkajúcej sa postu prezidenta. Stránka je prístupná aj v anglickej verzii.

 

Lietuva.lt ponúka kompletné informácie o Litve, doplnené množstvom obrázkov. Vybrať si môžeme z podkapitol, ako história, ekonomika, turizmus, šport a veda a vzdelanie. Tí, čo sa rozhodli Litvu navštíviť, tu nájdu informácie o hoteloch, letiskách a kalendár podujatí. Stránka je pekne graficky spracovaná a je možné si ju prezrieť v litovčine, čínštine, anglickom alebo francúzskom jazyku.

 

Vilnius bude v roku 2009 hlavným mestom kultúry a táto stránka je zameraná práve na prezentovanie mesta vo svete. Kalendár na budúci rok je preplnený kultúrnymi podujatiami, ako napríklad: Knižný veľtrh, Deň pouličnej hudby, Festival svetiel, množstvo koncertov všetkých žánrov, Festival poézie, divadelné predstavenia, Filmový festival „52 týždňov“, Týždeň módy a Gastronomický festival.

 

Youngartists je litovská, štátom podporovaná organizácia umelcov mladších ako 35 rokov, ktorej cieľom je prezentovať umelcov a ich práce. Viac než 100 mladých ľudí sa prezentuje v oblastiach ako fotografia, divadlo (režisér, scenárista, herec, skladateľ),  literatúra, tanec alebo hudba.

 

Daile Art je jeden z najvýznamnejších litovských časopisov venujúcich sa umeniu. Vychádza dvakrát ročne, pričom prvé číslo bolo vydané už v roku 1960. Odvtedy časopis vychádzal pravidelne až do roku 1990. V r. 1997 bola publikácia znovu obnovená. V časopise prezentujú svoje práce umelci nie len z Litvy, ale aj z ostatných krajín. Taktiež tu nájdeme pozvánky na predstavenia a profily umelcov.

 

Stránka hlavného mesta Bulharska Sofie ponúka základné informácie o meste a jeho okolí, históriu, tradície mesta, informácie o doprave, množstvo fotiek a podrobnú mapu Sofie. Zo stránky som sa napríklad dozvedela, že v roku 1900 Mestská rada určila erb a motto mesta, ktoré znie: „Mesto, ktoré rastie, ale nestarne.“

 

Stránka ponúka kompletné informácie o fungovaní prezidentskej kancelárie v Lotyšsku. Od roku 2007 je prezidentom krajiny bývalý traumatológ a ortopéd Valdis Zatlers, nositeľ mnohých ocenení v oblasti zdravotníctva. Na stránka môžeme taktiež nájsť znenie Ústavy Lotyšska, povinnosti a práva prezidenta, informácie o podujatiach konajúcich sa v krajine. 18. novembra krajina oslavuje 90 rokov od vyhlásenia nezávislosti.

 

CSD je nezávislý inštitút fungujúci v Bulharsku od roku 1989. Cieľom tejto organizácie je pomôcť krajine úspešne sa začleniť do Európskej únie a podpora reforiem hlavne v ekonomickej sfére. CSD sa podieľala na vzniku anti- korupčnej reformy a reforiem v oblasti verejnej bezpečnosti a súdnictva. CSD spolupracuje s desiatkami medzinárodných organizácií.

 

Globalaffairs je stránkou medzinárodného časopisu Rusko v globálnej politike (Россия в глобальной политике), ktorý vychádza od novembra roku 2002. Na jeho vydávaní sa podieľa americký časopis Foreign Affairs, noviny Известия, Ruský zväz priemyselníkov a podnikateľov a Rada vnútornej a obrannej politiky. Hlavným objektom záujmu tvorcov časopisu je Rusko, jeho postavenie v medzinárodnej sfére, vzťahy s ostatnými krajinami a ekonomická situácia v krajine. 

Stránka je tiež každodenne dopĺňaná správami o dianí v Rusku.  

 

Táto stránka je venovaná Transsibírskej magistrále, ponúka informácie potrebné pred vycestovaním, ale aj základné fakty a čísla, históriu výstavby, presnú dráhu vlaku, mapy, informácie o počasí a nákladoch potrebných na cestu. Výstavba Transsibírskej magistrály sa začala v roku 1891 a dokončená bola v roku 1916. Magistrála pretína 16 riek (napr. Volga, Ob, Jenisej, Amur) a leží na nej 87 miest, najväčšie z nich sú Moskva, Perm, Yekaterinburg, Omsk, Novosibirsk). Celková dĺžka trate je 9288 kilometrov.  

 

Memoriál je hnutie na ochranu ľudských práv, ktoré bolo založené v období Perestrojky a zahŕňa množstvo organizácií z regiónov Ruska, Ukrajiny, Kazachstanu, Lotyšska a Gruzínska. Úlohou inštitúcie je zachovať svedectvá krutého prenasledovania v nedávnej minulosti Sovietskeho zväzu, k čomu slúžia múzeá, výpovede väzňov, špecializované knižnice  a množstvo dokumentov. Taktiež sa snaží rehabilitovať všetky obete politického prenasledovania.

 

Národná organizácia ruských skautov vznikla v roku 1909 pri príležitosti návštevy Ruska lordom Baden Powellom. Cár Mikuláš II. poveril Colonela Olega Pantuhoffela za vodcu prvých skautov v Rusku. Prvý oddiel bol založený v St. Peterburgu v roku 1909 a cár Alexej sa stal prvým skautom. Odvtedy sa skautské organizácie rozšírili do celého sveta.

 

Asociácia európskeho obchodu v Rusku je nezávislá a nekomerčná organizácia, ktorej členmi sú štáty Európskej únie a Európskeho združenia voľného obchodu. Založená bola v roku 1995 iniciatívou niekoľkých európskych firiem, ktoré obchodovali v alebo s Ruskom. Stránka organizácie ponúka všetky informácie o organizácii, jej členoch, kalendár udalostí. Napríklad 20. novembra sa v Moskve koná rokovanie Svetovej Banky pod záštitou práve tejto organizácie. Témou stretnutia sú „Súčasné trendy v rozvoji ruskej ekonomiky“.

 

The Moscow News Weekly je týždenník o živote v Rusku a v hlavnom meste písaný v anglickom jazyku. Prvé číslo vyšlo už v roku 1930, pričom The Moskow News je považované za najobjektívnejšie a najdôveryhodnejšie periodikum vychádzajúcu v Rusku. Časopis ponúka správy týkajúce sa politiky, obchodu, kultúry, cestovania, športu a taktiež pozvánky na výstavy a predstavenia.

 

Expat je organizácia všetkých anglicky hovoriacich emigrantov a pre Rusov. Ponúka dôležité informácie o potrebné pri cestovaní, napríklad počasie, mapu metra, základné informácie o stravovaní v krajine a taktiež fórum pre zaregistrovaných členov. Organizácia funguje od roku 1999.