doc. Mgr. Monika Sánchez Presa, PhD.

Miestnosť: G 334

Konzultačné hodiny LS 2022/2023: pondelok 13.30 - 15.00

Klapka: 2369