Mgr. Miriam Núňez López (lektorka)

Miestnosť: G 334

Konzultačné hodiny LS 2021/2022: po dohode

Klapka: 2369