ŠVOK 2020-2021 - Výsledky

ŠVOK sa na Katedre filozofie a dejín filozofie konala 23.4.2021 - dištančnou formou, prostredníctvom aplikácie Teams. Celkovo sa súťaže zúčastnilo 7 prác (pozri Práce študentov).

 

Odborná komisia vybrala a navrhla na ocenenie 3 práce v nasledovnom poradí:

 

1.  Bc. Dávid Kurák – „Was Cicero really an anti-epicureanist?“

2.  Martina Kropuchová – „Kresťanská morálka alebo rozhodnutie tehotnej ženy?“

3.  Bc. Dalibor Makovník - „D-N model explanácie: Jeho limity a využiteľnosť.