Publikačná činnosť

Prof. PhDr. Miroslav Marcelli, PhD. - „profesor emeritus“ - externý spolupracovník

Výber z publikačnej činnosti:

Marcelli, M.: Foucault ako historik. Filozofia, roč. 71, 2016/1, s. 1 -13.
Marcelli, M.: Borowczykove kinematografické štúdie telesnej mechaniky. In: Kino-Ikon. Roč. 20, 1/2016, s. 74 - 78. ISSN 1335-1893.
Marcelli, M.: Veľká vojna ako akcelerácia modernizačných procesov v spoločnosti . In: Veľká vojna a Bratislavská župa. Zborník príspevkov z konferencie Bratislavského samosprávneho kraja Dni európskeho kultúrneho dedičstva 2014. Bratislava: ORMAN, 2016, s. 22 – 27. ISBN: 978-80-972433-2-6
Marcelli, M.: Ecove modely. In: Romboid, roč. LI, 2016/9, s. 58 – 61.
Marcelli, M.: Priestor, čas a rytmus. Kalligram 2015.

Publikačná činnosť evidovaná v zoradená podľa kategórií:

Databáza evidencie publikačnej činnosti zamestnancov UK (EPC)