Študijný program Archívnictvo, muzeológia a digitalizácia historického dedičstva (Bc. a Mgr. stupeň)

Nový študijný program pripraví absolventov lepšie na prácu s historickými prameňmi – tak archívnymi (písomnými) ako aj muzeálnymi (trojrozmernými). V prvom roku dostanú základy archívnictva a pomocných vied historických ako aj muzeológie a od 2. ročníka sa rozhodnú, či im je bližší modul archívnictva (a pomocných vied historických) alebo modul muzeológie. Ďalším pilierom budú predmety o práci historika/archivára/muzeológa v digitálnom prostredí, ktoré bude predstavovať budúcnosť sprístupňovania historických prameňov.

Bakalársky stupeň


Študijná časť
 
Povinné predmety
 

Blok - A1 - Povinné predmety min. 84 kreditov
Skratka predmetu Názov predmetu - Vyučujúci
   Prerekvizity, Maximálny počet zapísaných študentov
Odporúčaný
roč./sem.
Rozsah
a forma
Spôsob
ukončenia
Kredity Aktuál-
nosť
 FiF.KAPVH/A-boAMD-001/21  Úvod do štúdia pomocných vied historických - J. Šedivý
   Predmet je náhradou za: FiF.KAPVH/A-boAI-001-1/6271/00 - Úvod do štúdia pomocných vied historických
1/Z    2P     H   3    
 FiF.KAPVH/A-boAMD-002/21  Latinská paleografia staroveku a raného stredoveku - J. Šedivý
   Predmet je náhradou za: FiF.KAPVH/A-boAI-006-1/6272/00 - Latinská paleografia 1
1/Z    1P + 1S     H   4    
 FiF.KAPVH/A-boAMD-003/21  Latinská paleografia obdobia gotiky - J. Šedivý
   Predmet je náhradou za: FiF.KAPVH/A-boAI-007-1/6275/00 - Latinská paleografia 2
1/L    1P + 1S     H   4    
 FiF.KAPVH/A-boAMD-004/21  Proseminár z paleografie - B. Csiba
   Predmet je náhradou za: FiF.KAPVH/A-boAI-002-1/6274/00 - Proseminár z pomocných vied historických
1/L    2S     H   3    
 FiF.KEM/A-boAMD-005/21  Úvod do muzeológie - L. Vargová, J. Dolák 1/Z    3P     H   3    
 FiF.KEM/A-boAMD-006/21  Dejiny múzejníctva - Ľ. Kačírek 1/L    3P     H   3    
 FiF.KAPVH/A-boAMD-007/21  Digitalizácia historického dedičstva - J. Valo, J. Šedivý 1/L    1P + 1S     H   4    
 FiF.KAPVH/A-boAMD-008/21  Odborná exkurzia 1 - J. Valo, Ľ. Kačírek
   Predmet je náhradou za: FiF.KAPVH/A-boAI-028-1/627A/00 - Odborná archívna exkurzia
1/L    5dE     H   1    
 FiF.KSD/A-boHI-021/21  Historický proseminár - J. Lukačka, P. Benka 1/Z    2S     H   3   !  
 FiF.KSD/A-buHI-005/21  Slovenské dejiny do roku 1526 - M. Homza, J. Lukačka 1/L    2P     H   3   !  
 FiF.KKIV/A-boIS-021/15  Informačné systémy - J. Šušol 1/Z    1P + 1S     H   4    
 FiF.KAPVH/A-boAMD-010/21  Heraldika a genealógia - F. Federmayer
   Predmet je náhradou za: FiF.KAPVH/A-boAI-004-1/6332/00 - Heraldika a sfragistika 1
2/Z    1P + 1S     H   3    
 FiF.KAPVH/A-boAMD-012/21  Sfragistika, numizmatika, faleristika - F. Federmayer
   Predmet je náhradou za: FiF.KAPVH/A-boAI-005-1/6333/00 - Heraldika a sfragistika 2
2/L    1P + 1S     H   3    
 FiF.KAPVH/A-boAMD-020/21  Informačné systémy pre archivárov a muzeológov - J. Valo
   Predmet je náhradou za: FiF.KAPVH/A-moAI-027/00 - Informatika pre archivárov
2/Z    3S     H   4    
 FiF.KAPVH/A-boAMD-021/21  Stará slovenčina a čeština - P. Žigo 2/Z    1P + 1S     H   3    
 FiF.KAPVH/A-boAMD-022/21  Odborná prax 1 - J. Valo, Ľ. Kačírek
   Predmet je náhradou za: FiF.KAPVH/A-boAI-029-1/6294/00 - Odborná archívna prax 1
2/L    10dX     H   2    
 FiF.KSD/A-boHI-012/21  Slovenské dejiny 1526-1780 - E. Benková, P. Benka 2/Z    2P     H   3   !  
 FiF.KSD/A-buHI-009/21  Slovenské dejiny 1780-1918 - P. Podolan, R. Holec 2/L    2P     H   3   !  
 FiF.KAPVH/A-boAMD-027/21  Úvod do archívnictva - J. Roháč
   Predmet je náhradou za: FiF.KAPVH/A-boAI-018-1/6326/00 - Archívnictvo 1
3/Z    2P     H   3    
 FiF.KAPVH/A-boAMD-028/21  Základy správy registratúry - J. Valo, J. Roháč
   Predmet je náhradou za: FiF.KAPVH/A-boAI-073/11 - Správa registratúry
3/L    1P + 1S     H   3    
 FiF.KAPVH/A-boAMD-029/21  Dejiny správy 1 - B. Csiba, J. Šedivý
   Predmet je náhradou za: FiF.KAPVH/A-boAI-014-1/6273/00 - Dejiny správy 1
3/Z    2P     H   3    
 FiF.KEM/A-boAMD-033/21  Základy konzervovania a reštaurovania kultúrneho dedičstva - A. Maková 3/Z    2P + 1S     H   3    
 FiF.KAPVH/A-boAMD-036/21  Odborná prax 2 - J. Valo, Ľ. Kačírek
   Predmet je náhradou za: FiF.KAPVH/A-boAI-031-1/6338/00 - Odborná archívna prax 3
3/Z    15dX     H   4    
 FiF.KSD/A-buHI-011/21  Slovenské dejiny 20. storočia - M. Vašš, T. Černák 3/Z    2P     H   3   !  
 FiF.KKIV/A-boIS-017/15  Analýza a vizualizácia dát - M. Ondrišová 3/Z    1P + 1S     H   5    
 FiF.KAPVH/A-boAMD-038/21  Seminár k bakalárskej práci 1 - J. Roháč, F. Federmayer, J. Šedivý, J. Valo, B. Csiba, J. Dolák, Ľ. Kačírek, L. Vargová
   Predmet je náhradou za: FiF.KAPVH/A-boAI-034-1/6339/00 - Seminár k bakalárskej práci
3/Z    2S     H   2    
 FiF.KAPVH/A-boAMD-039/21  Seminár k bakalárskej práci 2 - J. Roháč, F. Federmayer, J. Šedivý, J. Valo, B. Csiba, J. Dolák, Ľ. Kačírek, L. Vargová
   Predmet je náhradou za: FiF.KAPVH/A-boAI-056-1/633C/00 - Bakalárska práca
3/L    2S     H   2    
 
 
 
Povinne voliteľné predmety
 

Blok - B1 - Modul Archívnictvo základ min. 26 kreditov
Predmety si zapisujú študenti modulu Archívnictvo. Z ponuky predmetov si zapíšu všetky predmety.
Skratka predmetu Názov predmetu - Vyučujúci
   Prerekvizity, Maximálny počet zapísaných študentov
Odporúčaný
roč./sem.
Rozsah
a forma
Spôsob
ukončenia
Kredity Aktuál-
nosť
 FiF.KAPVH/A-boAMD-009/21  Latinská paleografia obdobia novoveku - J. Šedivý
   Predmet je náhradou za: FiF.KAPVH/A-boAI-008-1/6278/00 - Latinská paleografia 3
2/Z    1P + 1S     H   4    
 FiF.KAPVH/A-boAMD-011/21  Základné diplomatické kategórie - J. Roháč
   Predmet je náhradou za: FiF.KAPVH/A-boAI-010-1/629F/00 - Diplomatika 1
2/L    2P     H   3    
 FiF.KAPVH/A-boAMD-013/21  Diplomatika stredoveku - J. Roháč
   Predmet je náhradou za: FiF.KAPVH/A-boAI-011-1/62A0/00 - Diplomatika 2
2/L    1P + 1S     H   3    
 FiF.KAPVH/A-boAMD-014/21  Seminár zo stredovekej diplomatiky - B. Csiba
   Predmet je náhradou za: FiF.KAPVH/A-boAI-011-1/62A0/00 - Diplomatika 2
2/L    2S     H   4    
 FiF.KAPVH/A-boAMD-024/21  Diplomatika novoveku 1 - J. Roháč, B. Csiba, J. Valo
   Predmet je náhradou za: FiF.KAPVH/A-boAI-012-1/6324/00 - Diplomatika 3
3/Z    2P     H   3    
 FiF.KAPVH/A-boAMD-025/21  Diplomatika novoveku 2 - J. Valo, J. Roháč
   Predmet je náhradou za: FiF.KAPVH/A-boAI-013-1/6325/00 - Diplomatika 4
3/L    2P     H   3    
 FiF.KAPVH/A-boAMD-026/21  Seminár z novovekej diplomatiky - J. Valo 3/L    2S     H   2    
 FiF.KAPVH/A-boAMD-030/21  Dejiny správy 2 - B. Csiba, J. Šedivý
   Predmet je náhradou za: FiF.KAPVH/A-boAI-015-1/6276/00 - Dejiny správy 2
3/L    2P     H   3    
 FiF.KAPVH/A-boAMD-023/21  Odborná exkurzia 2 - J. Valo, Ľ. Kačírek
   Predmet je náhradou za: FiF.KAPVH/A-boAI-030-1/6298/00 - Odborná archívna prax 2
2/Z    5dE     H   1    

Blok - B2 - Modul Muzeológia základ min. 30 kreditov
Predmety si zapisujú študenti modulu Muzeológia. Z ponuky predmetov si zapíšu všetky predmety.
Skratka predmetu Názov predmetu - Vyučujúci
   Prerekvizity, Maximálny počet zapísaných študentov
Odporúčaný
roč./sem.
Rozsah
a forma
Spôsob
ukončenia
Kredity Aktuál-
nosť
 FiF.KEM/A-boAMD-016/21  Zbierkotvorná a vedeckovýskumná činnosť - J. Dolák 2/Z    2P     H   4    
 FiF.KEM/A-boAMD-017/21  Muzeografia - L. Vargová 2/Z    2P + 1S     H   4    
 FiF.KEM/A-boAMD-018/21  Múzeum ako inštitúcia - Ľ. Kačírek 2/L    1P + 1S     H   4    
 FiF.KEM/A-boMU-019/21  Muzeologický seminár - Ľ. Kačírek, J. Dolák, L. Vargová
   Predmet je náhradou za: FiF.KEM/A-boMU-017/15 - Postupová práca
2/L    2S     H   3    
 FiF.KAPVH/A-boAMD-031/21  Úvod do dejín správy na území Slovenska - B. Csiba, J. Šedivý 3/L    2P     H   3    
 FiF.KAPVH/A-boAMD-201/21  Úvod do dejín umenia - P. Buday 3/Z    2P     H   3    
 FiF.KEM/A-boAMD-015/21  Dejiny pamiatkovej ochrany - Ľ. Kačírek, M. Orosová 3/Z    3P     H   3    
 FiF.KEM/A-boAMD-032/21  Kultúrne dedičstvo Slovenska - Ľ. Kačírek 3/L    1P + 1S     H   3    
 FiF.KEM/A-boAMD-035/21  Aktuálne problémy múzejníctva a monumentológie - J. Dolák, Ľ. Kačírek, L. Vargová 3/Z    1P + 1S     H   3    

Blok - B3 - Jazyky I. min. 16 kreditov
Z ponuky predmetov si študenti zvolia jeden jazyk. V prípade nemčiny si študenti zároveň zvolia úroveň.
Skratka predmetu Názov predmetu - Vyučujúci
   Prerekvizity, Maximálny počet zapísaných študentov
Odporúčaný
roč./sem.
Rozsah
a forma
Spôsob
ukončenia
Kredity Aktuál-
nosť
 FiF.KJ/A-boAMD-101/21  Nemčina pre začiatočníkov 1 - I. Zolcerová 1, 2/Z    4C     H   4   !  
 FiF.KJ/A-boAMD-102/21  Nemčina pre začiatočníkov 2 - I. Zolcerová
   Prerekvizity: FiF.KJ/A-boAI-043/00 - Nemčina 1
1, 2/L    4C     H   4   !  
 FiF.KJ/A-boAMD-103/21  Nemčina pre pokročilých 1 - I. Zolcerová
   Limit: 30 študentov
1, 2/Z    4C     H   4   !  
 FiF.KJ/A-boAMD-104/21  Nemčina pre pokročilých 2 - I. Zolcerová
   Limit: 30 študentov
1, 2/L    4C     H   4   !  
 FiF.KMJL/A-boAMD-105/21  Maďarčina pre začiatočníkov 1 - V. Dančová Jakabová 1, 2/Z    2S     H   4   !  
 FiF.KMJL/A-boAMD-106/21  Maďarčina pre začiatočníkov 2 - V. Dančová Jakabová 1, 2/L    2S     H   4   !  
 FiF.KJ/A-boAMD-108/21  Nemčina pre začiatočníkov 3 - I. Zolcerová 2, 3/Z    4C     H   4   !  
 FiF.KJ/A-boAMD-109/21  Nemčina pre začiatočníkov 4 - I. Zolcerová
   Prerekvizity: FiF.KJ/A-boAI-045/00 - Nemčina 3
2, 3/L    4C     H   4   !  
 FiF.KJ/A-boAMD-110/21  Nemčina pre pokročilých 3 - I. Zolcerová
   Limit: 30 študentov
2, 3/Z    4C     H   4   !  
 FiF.KJ/A-boAMD-111/21  Nemčina pre pokročilých 4 - I. Zolcerová
   Limit: 30 študentov
2, 3/L    4C     H   4   !  
 FiF.KMJL/A-boAMD-112/21  Maďarčina pre začiatočníkov 3 - S. Sebők 2, 3/Z    2S     H   4   !  
 FiF.KMJL/A-boAMD-113/21  Maďarčina pre začiatočníkov 4 - S. Sebők 2, 3/L    2S     H   4   !  

Blok - B6 - Dejiny min. 3 kredity
Predmety si zapisujú študenti modulu Archívnictvo ako aj modulu Muzeológia. Z ponuky predmetov si zapíšu jeden predmet.
Skratka predmetu Názov predmetu - Vyučujúci
   Prerekvizity, Maximálny počet zapísaných študentov
Odporúčaný
roč./sem.
Rozsah
a forma
Spôsob
ukončenia
Kredity Aktuál-
nosť
 FiF.KSD/A-boHI-388/21  ŠK: Slovensko v rokoch 1945 - 1953 - T. Černák 3/Z    1P + 1S     H   3   !  
 FiF.KSD/A-boHI-391/21  ŠK: Vybrané kapitoly z dejín neskorého stredoveku v strednej Európe - S. Kuzmová 3/Z    1P + 1S     H   3   !  
 FiF.KSD/A-boHI-517/21  HS: Zahraničná politika Arpádovcov 1 - M. Homza
   Limit: 15 študentov
3/Z    2S     H   3   !  
 FiF.KSD/A-boHI-518/21  HS: Zahraničná politika Arpádovcov 2 - M. Homza
   Limit: 15 študentov
3/L    2S     H   3   !  
 FiF.KSD/A-boHI-581/21  HS: Postavy slovenského národného obrodenia (1780 – 1849) - P. Podolan 3/Z    2S     H   3   !  
 FiF.KVD/A-boHI-303/21  ŠK: Úvod do cirkevných dejín - V. Múcska
   Limit: 12 študentov
3/Z    2PS     H   3   !  
 FiF.KVD/A-boHI-329/21  ŠK: Komparatívne dejiny stredovýchodnej Európy v stredoveku - D. Zupka 3/L    2PS     H   3   !  
 FiF.KVD/A-boHI-514/21  HS: Rusko a Európa v stredoveku 1 - M. Daniš
   Limit: 25 študentov
3/Z    2S     H   3   !  
 FiF.KVD/A-boHI-515/21  HS: Rusko a Európa v stredoveku 2 - M. Daniš
   Limit: 0 študentov
3/L    2S     H   3   !  

Blok - B4 - Jazyky II. min. 16 kreditov
Z ponuky predmetov si študenti modulu Muzeológia zvolia jeden jazyk. V prípade študentov modulu Archívnictvo si zvolia latinčinu. V prípade nemčiny si študenti zároveň zvolia úroveň.
Skratka predmetu Názov predmetu - Vyučujúci
   Prerekvizity, Maximálny počet zapísaných študentov
Odporúčaný
roč./sem.
Rozsah
a forma
Spôsob
ukončenia
Kredity Aktuál-
nosť
 FiF.KJ/A-boAMD-101/21  Nemčina pre začiatočníkov 1 - I. Zolcerová 2/Z    4C     H   4   !  
 FiF.KJ/A-boAMD-102/21  Nemčina pre začiatočníkov 2 - I. Zolcerová
   Prerekvizity: FiF.KJ/A-boAI-043/00 - Nemčina 1
2/L    4C     H   4   !  
 FiF.KJ/A-boAMD-103/21  Nemčina pre pokročilých 1 - I. Zolcerová
   Limit: 30 študentov
2/Z    4C     H   4   !  
 FiF.KJ/A-boAMD-104/21  Nemčina pre pokročilých 2 - I. Zolcerová
   Limit: 30 študentov
2/L    4C     H   4   !  
 FiF.KJ/A-boAMD-108/21  Nemčina pre začiatočníkov 3 - I. Zolcerová 3/Z    4C     H   4   !  
 FiF.KJ/A-boAMD-109/21  Nemčina pre začiatočníkov 4 - I. Zolcerová
   Prerekvizity: FiF.KJ/A-boAI-045/00 - Nemčina 3
3/L    4C     H   4   !  
 FiF.KJ/A-boAMD-110/21  Nemčina pre pokročilých 3 - I. Zolcerová
   Limit: 30 študentov
3/Z    4C     H   4   !  
 FiF.KJ/A-boAMD-111/21  Nemčina pre pokročilých 4 - I. Zolcerová
   Limit: 30 študentov
3/L    4C     H   4   !  
 FiF.KMJL/A-boAMD-105/21  Maďarčina pre začiatočníkov 1 - V. Dančová Jakabová 2/Z    2S     H   4   !  
 FiF.KMJL/A-boAMD-106/21  Maďarčina pre začiatočníkov 2 - V. Dančová Jakabová 2/L    2S     H   4   !  
 FiF.KMJL/A-boAMD-112/21  Maďarčina pre začiatočníkov 3 - S. Sebők 3/Z    2S     H   4   !  
 FiF.KMJL/A-boAMD-113/21  Maďarčina pre začiatočníkov 4 - S. Sebők 3/L    2S     H   4   !  
 FiF.KKSF/A-boAMD-107/21  Latinská morfológia 1 - Ľ. Eliášová Buzássyová, M. Andoková 2/Z    4S     H   4    
 FiF.KKSF/A-boAMD-108/21  Latinská morfológia 2 - Ľ. Eliášová Buzássyová, M. Andoková 2/L    4S     H   4    
 FiF.KKSF/A-boAMD-114/21  Latinská syntax 1 - Ľ. Eliášová Buzássyová 3/Z    4S     H   4    
 FiF.KKSF/A-boAMD-115/21  Latinská syntax 2 - Ľ. Eliášová Buzássyová 3/L    4S     H   4    

Blok - B5 - Muzeológia pre archivárov min. 4 kredity
Predmety si zapisujú študenti modulu Archívnictvo. Z ponuky predmetov si zapíšu jeden predmet.
Skratka predmetu Názov predmetu - Vyučujúci
   Prerekvizity, Maximálny počet zapísaných študentov
Odporúčaný
roč./sem.
Rozsah
a forma
Spôsob
ukončenia
Kredity Aktuál-
nosť
 FiF.KEM/A-boAMD-016/21  Zbierkotvorná a vedeckovýskumná činnosť - J. Dolák 2/Z    2P     H   4    
 FiF.KEM/A-boAMD-017/21  Muzeografia - L. Vargová 2/Z    2P + 1S     H   4    
 
 


Štátne skúšky
 
Povinné predmety
 

Blok - SS1 - Štátne skúšky
Skratka predmetu Názov predmetu Odporúčaný
roč./sem.
Kredity Aktuál-
nosť
 FiF.KAPVH/A-boAM-900/21  Obhajoba bakalárskej práce   OB   12    
 
 
Akademický rok:
 
2021/2022
 
Študijný program:
 
Archívnictvo, muzeológia a digitalizácia kultúrneho dedičstva (boAMD)
(Jednoodborové štúdium, bakalársky I. st., denná forma)
 
Študijný odbor:
 
15. historické vedy
 
Garant:
 
prof. PhDr. Juraj Šedivý, PhD.

Magisterský stupeň


Študijná časť
 
Povinné predmety
 

Blok - A1 - Povinné predmety min. 31 kreditov
Skratka predmetu Názov predmetu - Vyučujúci
   Prerekvizity, Maximálny počet zapísaných študentov
Odporúčaný
roč./sem.
Rozsah
a forma
Spôsob
ukončenia
Kredity Aktuál-
nosť
 FiF.KAPVH/A-moAMD-015/21  3D-vizualizácia historických objektov - J. Šedivý, Z. Šedivá, J. Minaroviech 1/Z    2S     H   4    
 FiF.KAPVH/A-moAMD-016/21  GIS a vizualizácia dát v kartografickom prostredí - P. Labanc 1/L    2S     H   4    
 FiF.KAPVH/A-moAMD-017/21  Odborná magisterská prax 1 - J. Valo, Ľ. Kačírek
   Predmet je náhradou za: FiF.KAPVH/A-moAI-032/00 - Odborná archívna prax 4
1/L    15dX     H   3    
 FiF.KAPVH/A-moAMD-031/21  Odborná magisterská exkurzia - J. Valo, Ľ. Kačírek 1/Z    5dE     H   1    
 FiF.KAPVH/A-moAMD-026/21  Historická štatistika - J. Valo 2/Z    2S     H   4    
 FiF.KAPVH/A-moAMD-028/21  Odborná magisterská prax 2 - J. Valo, Ľ. Kačírek 2/Z    20dX     H   7    
 FiF.KAPVH/A-moAMD-029/21  Seminár k diplomovej práci 1 - B. Csiba, F. Federmayer, J. Roháč, J. Šedivý, J. Valo, J. Dolák, Ľ. Kačírek, L. Vargová 2/Z    2S     H   4    
 FiF.KAPVH/A-moAMD-030/21  Seminár k diplomovej práci 2 - J. Roháč, F. Federmayer, J. Šedivý, J. Valo, J. Dolák, Ľ. Kačírek, L. Vargová, B. Csiba
   Predmet je náhradou za: FiF.KAPVH/A-moAI-036/00 - Diplomová práca
2/L    2S     H   4    
 
 
 
Povinne voliteľné predmety
 

Blok - B6 - Múzeá min. 3 kredity
Predmety si zapisujú študenti modulu Muzeológia. Z ponuky predmetov si volia a zapíšu jeden predmet.
Skratka predmetu Názov predmetu - Vyučujúci
   Prerekvizity, Maximálny počet zapísaných študentov
Odporúčaný
roč./sem.
Rozsah
a forma
Spôsob
ukončenia
Kredity Aktuál-
nosť
 FiF.KEM/A-moAMD-023/21  Historické múzeá - Ľ. Kačírek 2/Z    2S     H   3    
 FiF.KEM/A-moAMD-024/21  Technické múzeá - L. Vargová 2/Z    2S     H   3    
 FiF.KEM/A-moAMD-025/21  Etnografické múzeá - M. Botiková, M. Uhrin 2/Z    2S     H   3    

Blok - B5 - PVH pre archivárov min. 3 kredity
Predmety si zapisujú študenti modulu Archívnictvo. Z ponuky predmetov si volia a zapíšu jeden predmet.
Skratka predmetu Názov predmetu - Vyučujúci
   Prerekvizity, Maximálny počet zapísaných študentov
Odporúčaný
roč./sem.
Rozsah
a forma
Spôsob
ukončenia
Kredity Aktuál-
nosť
 FiF.KAPVH/A-moAMD-001/21  Stredoveké knižné rukopisy a kodikológia - J. Šedivý 1/L    1P + 1S     H   3    
 FiF.KAPVH/A-moAMD-002/21  Historické nápisy a epigrafia - J. Šedivý 1/L    1P + 1S     H   3    

Blok - B4 - PVH pre muzeológov min. 3 kredity
Predmety si zapisujú študenti modulu Muzeológia. Z ponuky predmetov si volia a zapíšu jeden predmet.
Skratka predmetu Názov predmetu - Vyučujúci
   Prerekvizity, Maximálny počet zapísaných študentov
Odporúčaný
roč./sem.
Rozsah
a forma
Spôsob
ukončenia
Kredity Aktuál-
nosť
 FiF.KAPVH/A-moAMD-001/21  Stredoveké knižné rukopisy a kodikológia - J. Šedivý 1/L    1P + 1S     H   3    
 FiF.KAPVH/A-moAMD-003/21  Archontológia a prosopografia - F. Federmayer
   Predmet je náhradou za: FiF.KAPVH/A-boAI-057/00 - Genealógia a archontológia
1/Z    2P     H   3    

Blok - B2 - Modul Muzeológia min. 32 kreditov
Predmety si zapisujú študenti modulu Muzeológia. Z ponuky predmetov si zapíšu všetky predmety.
Skratka predmetu Názov predmetu - Vyučujúci
   Prerekvizity, Maximálny počet zapísaných študentov
Odporúčaný
roč./sem.
Rozsah
a forma
Spôsob
ukončenia
Kredity Aktuál-
nosť
 FiF.KAPVH/A-moAMD-002/21  Historické nápisy a epigrafia - J. Šedivý 1/L    1P + 1S     H   3    
 FiF.KEM/A-moAMD-010/21  Ochrana a správa kultúrneho dedičstva - L. Vargová 1/L    1P + 1S     H   4    
 FiF.KEM/A-moAMD-011/21  Výstavníctvo v pamäťových inštitúciách - J. Dolák 1/Z    3P     H   4    
 FiF.KEM/A-moAMD-012/21  Manažment a marketing v pamäťových inštitúciách - J. Dolák 1/Z    3P     H   4    
 FiF.KEM/A-moAMD-013/21  Teoretická muzeológia - J. Dolák 1/Z    2P     H   4    
 FiF.KEM/A-moAMD-014/21  Špecializovaná muzeológia - Ľ. Kačírek 1/Z    1P + 1S     H   4    
 FiF.KEM/A-moAMD-021/21  Múzejná a galerijná pedagogika - L. Vargová, Ľ. Kačírek 2/L    1P + 1S     H   4    
 FiF.KEM/A-moAMD-022/21  Konzervovanie a reštaurovanie kultúrneho dedičstva - A. Maková 2/Z    2P + 1S     H   5    

Blok - B1 - Modul Archívnictvo min. 35 kreditov
Predmety si zapisujú študenti modulu Archívnictvo. Z ponuky predmetov si zapíšu všetky predmety.
Skratka predmetu Názov predmetu - Vyučujúci
   Prerekvizity, Maximálny počet zapísaných študentov
Odporúčaný
roč./sem.
Rozsah
a forma
Spôsob
ukončenia
Kredity Aktuál-
nosť
 FiF.KAPVH/A-moAMD-003/21  Archontológia a prosopografia - F. Federmayer
   Predmet je náhradou za: FiF.KAPVH/A-boAI-057/00 - Genealógia a archontológia
1/Z    2P     H   3    
 FiF.KAPVH/A-moAMD-004/21  Historická geografia a demografia - J. Valo
   Predmet je náhradou za: FiF.KAPVH/A-boAI-022-1/6331/00 - Historická geografia
1/Z    2P + 1S     H   3    
 FiF.KAPVH/A-moAMD-005/21  Archívnictvo 1 - J. Roháč
   Predmet je náhradou za: FiF.KAPVH/A-boAI-019-1/6328/00 - Archívnictvo 2
1/Z    2P     H   4    
 FiF.KAPVH/A-moAMD-006/21  Archívnictvo 2 - J. Roháč, J. Valo
   Predmet je náhradou za: FiF.KAPVH/A-boAI-020-1/6329/00 - Archívnictvo 3
1/L    2P     H   4    
 FiF.KAPVH/A-moAMD-007/21  Dejiny správy 3 - F. Federmayer
   Predmet je náhradou za: FiF.KAPVH/A-boAI-016-1/6279/00 - Dejiny správy 3
1/Z    2P     H   3    
 FiF.KAPVH/A-moAMD-008/21  Dejiny správy 4 - J. Valo
   Predmet je náhradou za: FiF.KAPVH/A-boAI-017-1/6293/00 - Dejiny správy 4
1/L    2P     H   3    
 FiF.KAPVH/A-moAMD-009/21  Edovanie stredovekých diplomatických písomností - B. Csiba 1/L    1P + 1S     H   3    
 FiF.KAPVH/A-moAMD-018/21  Archívny manažment - J. Roháč, J. Valo
   Predmet je náhradou za: FiF.KAPVH/A-moAI-040/00 - Archívny manažment
2/Z    2P     H   4    
 FiF.KAPVH/A-moAMD-019/21  Vybrané problémy PVH 1 - F. Federmayer, J. Šedivý 2/Z    2S     H   4    
 FiF.KAPVH/A-moAMD-020/21  Vybrané problémy PVH 2 - J. Valo, B. Csiba 2/L    2S     H   4    

Blok - B7 - Dejiny min. 6 kreditov
Predmety si zapisujú študenti modulu Archívnictvo ako aj modulu Muzeológia. Z ponuky predmetov si volia a zapíšu dva predmety.
Skratka predmetu Názov predmetu - Vyučujúci
   Prerekvizity, Maximálny počet zapísaných študentov
Odporúčaný
roč./sem.
Rozsah
a forma
Spôsob
ukončenia
Kredity Aktuál-
nosť
 FiF.KSD/A-moHI-495/21  ŠK: Feudálne panstvo ako podnik hospodárenia zemepánov - E. Benková 1/L    2S     H   3   !  
 FiF.KSD/A-moHI-695/21  HS: Miesta bratislavskej bohémy - M. Vašš 1/L    2S     H   3   !  
 FiF.KSD/A-moHI-698/21  HS: Dejiny religiozity v stredoveku a ranom novoveku - S. Kuzmová, P. Benka 1/L    2S     H   3   !  
 FiF.KVD/A-moHI-605/21  HS: Každodenný život v 15. - 17. storočí - D. Hrnčiarová
   Limit: 12 študentov
1/L    2S     H   3   !  
 FiF.KVD/A-moHI-661/21  HS: Slováci a Rusko v 18. a 19. storočí 1 - M. Daniš
   Limit: 0 študentov
1/Z    2S     H   3    
 FiF.KVD/A-moHI-662/21  HS: Slováci a Rusko v 18. a 19. storočí 2 - M. Daniš
   Limit: 0 študentov
1/L    2S     H   3    
 FiF.KVD/A-moHI-792/21  Politické ideológie v 19. a 20. storočí - M. Ivančík 1/Z    2PS     H   3   !  

Blok - B3 - Jazyky min. 12 kreditov
Študenti si z ponuky jazykov volia dva jazyky, ktoré si zapíšu.
Skratka predmetu Názov predmetu - Vyučujúci
   Prerekvizity, Maximálny počet zapísaných študentov
Odporúčaný
roč./sem.
Rozsah
a forma
Spôsob
ukončenia
Kredity Aktuál-
nosť
 FiF.KGNŠ/A-moAMD-103/21  Stredoveká nemčina 1 - E. Mayerová
   Predmet je náhradou za: FiF.KGNŠ/A-AI00-472-1/412F/00 - Stredoveká nemčina 1
1/Z    2S     H   3    
 FiF.KGNŠ/A-moAMD-104/21  Stredoveká nemčina 2 - E. Mayerová
   Predmet je náhradou za: FiF.KGNŠ/A-AI00-482-1/4130/00 - Stredoveká nemčina 2
1/L    2S     H   3    
 FiF.KMJL/A-moAMD-105/21  Maďarčina v historických textoch 1 - V. Dančová Jakabová 1/Z    2S     H   3   !  
 FiF.KMJL/A-moAMD-106/21  Maďarčina v historických textoch 2 - V. Dančová Jakabová 1/L    2S     H   3   !  
 FiF.KKSF/A-moAMD-101/21  Stredoveké latinské texty - úvod do prekladu - M. Andoková
   Predmet je náhradou za: FiF.KKSF/A-muLA-031/00 - Latinské stredoveké texty 1
1/Z    2S     H   3   !  
 FiF.KKSF/A-moAMD-102/21  Novoveké latinské texty - úvod do prekladu - I. Lábaj
   Predmet je náhradou za: FiF.KKSF/A-muLA-032/00 - Novolatinské texty 1
1/L    2S     H   3   !  
 
 


Štátne skúšky

 

 
Povinné predmety
 

Blok - SS1 - Obhajoba diplomovej práce a spoločná štátna skúška min. 21 kreditov
Skratka predmetu Názov predmetu Odporúčaný
roč./sem.
Kredity Aktuál-
nosť
 FiF.KAPVH/A-moAM-901/21  Obhajoba diplomovej práce   OB   15    
 FiF.KAPVH/A-moAM-904/21  Digitalizácia historického dedičstva a digitálne historické vedy   SS   6    
 
 
 
Povinne voliteľné predmety
 

Blok - SS2 - Štátne skúšky v rámci modulov min. 6 kreditov
Študenti si v závislosti na svojom module volia a zapíšu príslušnú štátnu skúšku.
Skratka predmetu Názov predmetu Odporúčaný
roč./sem.
Kredity Aktuál-
nosť
 FiF.KAPVH/A-moAM-902/21  Archívnictvo a pomocné vedy historické   SS   6    
 FiF.KEM/A-moAM-903/21  Muzeológia   SS   6    
 
Akademický rok:
 
2021/2022
 
Študijný program:
 
Archívnictvo, muzeológia a digitalizácia kultúrneho dedičstva (moAMD)
(Jednoodborové štúdium, magisterský II. st., denná forma)
 
Študijný odbor:
 
15. historické vedy
 
Garant:
 
prof. PhDr. Juraj Šedivý, PhD.