Seminár k diplomovej práci 2

Vyučujúci: Mgr. Ján Valo, PhD.; prof. PhDr. Juraj Šedivý, MAS. PhD.; doc. PhDr. Juraj Roháč, CSc.; doc. PhDr. Frederik Federmayer, PhD.