ÚSTREDNÁ KNIŽNICA FIF UK: PRAKTICKÝ NÁVOD

S príchodom nového akademického roka narastá záujem o knižnično-informačné služby, ktoré zabezpečuje Ústredná knižnica FiF UK. Pripravili sme preto stručný prehľad o jej ponuke a fungovaní.


19. 09. 2023 10.03 hod.

Zaujímavé štatistiky:

 • fond Ústrednej knižnice FiF UK pozostáva z viac ako 470 000 knižničných jednotiek,
 • v evidencii knižnice je približne 200 titulov dochádzajúcich periodík,
 • knižničné služby využíva viac ako 2400 registrovaných osôb,
 • ročne knižnica poskytne okolo 55 000 výpožičiek,
 • knižnica ponúka približne 180 miest na čítanie a štúdium.

 

Pobočky a pracoviská:

1. Múzejná ulica (prístavba Rektorátu UK)

2. Šafárikovo námestie 6 

 • Historický seminár  (4. poschodie, SB 425)

3. Gondova ulica 2

 • Slovanský seminár  (2. poschodie, G 237)
 • Filologický seminár (1. poschodie, G 100)

 

Hlavná ponuka služieb:

 • Požičanie kníh a dokumentov (online katalóg poskytuje okrem klasických tlačených publikácií aj iné typy dokumentov).
 • Možnosť skenovať alebo kopírovať materiály z knižničného fondu knižnice. 
 • Tichý priestor na štúdium (miestnosti M 221, G 234, S 425, G 100).
 • Počítačová alebo tímová miestnosť (za študovňou na Múzejnej ulici, 2. poschodie, M 221) vhodná napr. na skupinovú prípravu na vyučovanie. Zarezervovať si ju môžete prostredníctvom tohto formulára.
 • Časopisecká čitáreň, ktorá okrem odborných periodík obsahuje: štyri tituly denníkov Pravda, SME, Hospodárske noviny, Denník N; viaceré tituly týždenníkov .týždeň, Plus 7 dní, Respekt, Trend; mesačníky N magazín, Index, National Geographic Česko.

 

Doplnkové služby:

 • asistencia pri spracovaní rešerše,
 • individuálne poradenstvo, o ktoré možno požiadať pri osobnej návšteve, prípadne zarezervovať vopred prostredníctvom služby „Objednaj si knihovníka“ po vyplnení kontaktného formulára,
 • zoznámenie sa s knižnicou a jej službami v zimnom semestri v pravidelnom termíne (odporúčame sledovať web knižnice) alebo na objednanie,
 • možnosť podať návrh na kúpu tlačenej alebo elektronickej publikácie, ktorú knižničný katalóg neobsahuje.

 

Ako využiť služby knižnice

Inštrukcie k prihláseniu do výpožičného, resp. čitateľského konta nájdete na ľavej strane online katalógu.

Užitočné návody sme pre vás zhromaždili v tejto časti webovej stránky.