KÓREJSKÝ KÚTIK

Kórejský kútik (Korea Corner) sa nachádza v Ústrednej knižnici Filozofickej fakulty UK (na tej istej chodbe ako koreanistika, pri výťahu vľavo). Je prístupný počas otváracích hodín Ústrednej knižnice (pozri stránku FiF UK). Kútik je prístupný pre všetkých návštevníkov Ústrednej knižnice a nachádza sa v ňom výstava tradičných kórejských predmetov (tradičný kórejský odev hanbok, kórejská keramika, predmety na kaligrafiu, tradičný kórejský nábytok atď.). Výstava je doplnená fondom kníh o Kórei v anglickom jazyku (dajú sa vypožičať prezenčne) a fondom kórejských filmov, ktoré sa dajú prezrieť na počítači umiestnenom v Kórejskom kútiku.