V KNIŽNICI FIF UK BOLO OTVORENÉ TAIWANSKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM PRE ČÍNSKE ŠTÚDIÁ

Vedúci Taipejskej reprezentačnej kancelárie na Slovensku David Nan-Yang Lee a dekan FiF UK prof. Marián Zouhar otvorili 17. októbra 2022 v Ústrednej knižnici FiF UK Taiwanské informačné centrum pre čínske štúdiá (Taiwan Resource Center for Chinese Studies).


18. 10. 2022 13.49 hod.

Centrum na FiF UK je v poradí 41 na svete a prvé na Slovensku. Jeho cieľom je sprístupniť sinologickú literatúru študentom a študentkám sinológie, pedagógom a ďalším vedeckým pracovníkom i všetkým, ktorí sa chcú zoznámiť s písomným kultúrnym dedičstvom Taiwanu.

Prvý súbor darovaných publikácií v počte 160 zväzkov obsahuje výber unikátnych diel z produkcie taiwanských vydavateľstiev. V rámci spolupráce bude tento výber pravidelne dopĺňaný o nové diela. „Snažili sme sa vybrať publikácie, ktoré z hľadiska profilácie a špecializácie našej knižnice ponúknu prehľad kvalitnej produkcie v oblasti humanitných a sociálnych vied, aj unikátne knihy z oblasti dokumentácie výtvarného umenia Taiwanu,“ približuje vedúca Ústrednej knižnice FiF UK Monika Lopušanová. Medzi darovanými dielami sú aj také vzácne výtlačky ako Diamantová sútra a kópia viac ako 800 rokov starého vydania zbierky poézie významného čínskeho vzdelanca a literáta Su Dongpo.

Okrem tlačených diel je na počítačoch knižnice FiF UK prístupných šesť databáz taiwanských informačných zdrojov. Sú dostupné z IP adresy Univerzity Komenského a cez prednastavený vzdialený prístup je možný ich prístup aj z domu.

Slávnostného otvorenia informačného centra sa zúčastnila aj generálna riaditeľka Národnej ústrednej knižnice Taiwanu (National Central Library) Tseng Shu-hsien, riaditeľka Akademickej knižnice UK Jana Ilavská, riaditeľka Ústrednej knižnice FiF UK Monika Lopušanová, prodekanka FiF UK pre medzinárodné vzťahy Aneta Világi, naše študentky a študenti čínskeho jazyka a kultúry a pracovníčky a pracovníci knižnice.