Kontakt

Ing. Andrea Ligačová
Doktorandské štúdium, rigorózne konanie
e-mail: andrea.ligacovauniba.sk
tel.: + 421 2 9013 2123
miestnosť: 121 (budova na Gondovej, 1. poschodie)