Filozofická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Študijné programy

Ruské a východoeurópske štúdiá (študijný odbor: 2.1.28. slovanské jazyky a literatúry)

Ruský jazyk a kultúra (študijný odbor: 2.1.35. prekladateľstvo a tlmočníctvo)