Študijné programy

Možnosti štúdia

Katedra rusistiky a východoeurópskych štúdií ponúka možnosť štúdia akreditovaných bakalárskych a magisterských študijných programov:


Študijný odbor: 11. filológia


Študijný odbor: 11. filológia