Instituto Cervantes

Cervantesov inštitút je verejná inštitúcia zriadená vládou Španielska v roku 1991 s cieľom podpory a výučby španielskeho jazyka, ako aj šírenia kultúry španielsky hovoriacich krajín.

Od septembra roku 2019 sa Aula Cervantes nachádza na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Aula Cervantes ponúka rôzne akademické a kultúrne aktivity určené pre študentov a učiteľov španielčiny, hispanistov a širokú verejnosť.

Instituto Cervantes