Časopis Pod čiarou v prezidentskom paláci

Na konci apríla získal náš celofakultný časopis Pod čiarou v súťaži Štúrovo pero prvé miesto v kategórii vysokoškolských časopisov. Víťazov a víťazky novinárskej súťaže prijala aj prezidentka SR Zuzana Čaputová.

Už šesť rokov spája časopis Pod čiarou študentky a študentov Filozofickej fakulty UK. Tí sa každý semester podieľajú svojím autorským vkladom a kreativitou na jeho obsahu: píšu reportáže, komentáre, úvahy, básne, ale prinášajú tiež vlastnú grafiku či fotografie. Reflektujú celospoločenské témy, premýšľajú nad globálnymi výzvami, približujú publiku umenie a kultúru, kladú kritické otázky.

Aj z týchto dôvodov sa veľmi tešíme, že práve časopis Pod čiarou bol tento rok v novinárskej súťaži Štúrovo pero vyhlásený za najlepší vysokoškolský časopis na Slovensku. Víťazov tohtoročného kola súťaže prijala v máji v prezidentskom paláci aj prezidentka SR Zuzana Čaputová.

Blahoželáme k oceneniu a prajeme pedagógom a pedagogičkám z Katedry žurnalistiky FiF UK veľa úspechov a energie pri vedení časopisu. Študentom a študentkám zase želáme stále rovnako veľkú chuť písať, tvoriť a vytvárať hodnotný obsah.

Časopis Pod čiarou, zdroj: Lucia Jesenská, Marcela Belianská
Katedra žurnalistiky FiF UK v Kancelárii prezidentky SR, zdroj: Lucia Jesenská, Marcela Belianská
Redakčná rada časopisu počas odovzdávania ceny, zdroj: Lucia Jesenská, Marcela Belianská
Zástupkyne a zástupca redakčnej rady časopisu s prezidentkou SR Zuzanou Čaputovouzdroj: Lucia Jesenská, Marcela Belianská