Ako sme oslávili deň Európy

Oslava Dňa Európy 9. mája 2024 na našej fakulte priniesla deň plný kultúrnej reflexie a zábavy.

Podujatie v Moyzesovej sieni trvalo od 10.00 h do 20.00 h a zúčastnilo sa ho viac ako 160 ľudí 14 národností z akademickej aj verejnej obce. Podobné oslavy k 20. výročiu členstva EÚ prebiehali aj na ďalších 6 univerzitách partnerských krajín projektu CAMINO, na ktorom participuje prostredníctvom Univerzity Komenského aj naša fakulta.

Slávnosť sa začala výstavou fotografií zo študentskej súťaže Inšpirovaní Európou v Átriu v budove na Gondovej, ktorá bola v apríli tohto roku prítomná aj v Európskom parlamente v Bruseli.

Podujatie otvorili profesor Vladimír Šucha, vedúci zastúpenia Európskej komisie na Slovensku, a prorektor Univerzity Komenského, docent Jozef Tancer. Profesor Šucha spomínal na vlastné skúsenosti zo života na Slovensku pred vstupom do EÚ a opísal cestu, ktorou Slovensko prešlo od vstupu do EÚ v roku 2004.  Prorektor Tancer zase vyjadril vďačnosť za postavenie Slovenska v EÚ a vyzval prítomných, aby v napätej politickej situácii podporovali demokratický dialóg. Slávnostnú atmosféru odľahčila projekcia flashmobu, na ktorom sa podieľali všetky partnerské univerzity. Projekcia podčiarkla myšlienku zdieľanej európskej identity a radosť z jej oslavy.

Po slávnostnom ceremoniáli si hostia a hostky vychutnali spoločný obed, ktorý poskytol vynikajúcu príležitosť na nadviazanie kontaktov a vytvoril živú atmosféru pre nasledujúci kultúrny program.

Popoludní boli pre publikum pripravené pútavé prezentácie, prednášky, workshopy a vystúpenia. Účastníkov a účastníčky nadchli prezentácie amerických básnikov Sally Anderson Boströmovej a Petra Burzynského, prednáška Barbory Tricoire, zástupkyne GR SR pre preklad Európskej komisie, a dynamická deaba o kultúrnom dedičstve a umeleckej tvorbe na Slovensku v podaní Mira Gajdoša a Martina Mistríka z umeleckého kolektívu v Novej Cvernovke. S pozitívnym ohlasom publika sa stretla aj stand-up comedy známeho Joea Trendyho a divadelné predstavenie študentskej divadelnej skupiny Actofkaa.

Deň osláv uzatvoril zábavný program, ktorý sa začal vyhlásením výhercov a výherkýň tomboly. Prvou cenou, ktorej cieľom bolo poukázať na slobodu cestovania v EÚ, bola poukážka na letenku. Nasledovalo tanečné číslo súboru Newschool, koncert Pablo & Bango a vystúpenie rapovej skupiny Modré Hory.

Oslava Dňa Európy na Filozofickej fakulte UK bola dňom kultúrnej výmeny, umeleckého prejavu a zábavy, ktorá spojila ľudí pri oslave európskej rozmanitosti.

Ilustračný obrázok
Ilustračný obrázok
Ilustračný obrázok
Ilustračný obrázok
Ilustračný obrázok
Ilustračný obrázok
Ilustračný obrázok
Ilustračný obrázok
Ilustračný obrázok
Ilustračný obrázok
Ilustračný obrázok
Ilustračný obrázok
Ilustračný obrázok
Ilustračný obrázok
Ilustračný obrázok