CAMINO: PROJEKT KULTÚRNEHO RASTU V ZJEDNOTENEJ EURÓPE

Pri príležitosti osláv 20. výročia rozšírenia Európskej únie (EÚ) sa osem partnerských inštitúcií zo siedmich krajín strednej a východnej Európy rozhodlo zrealizovať projekt „Dvadsať rokov kultúrneho rastu v zjednotenej Európe“ s názvom CAMINO. Na iniciatíve sa podieľa aj Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave.


12. 03. 2024 07.26 hod.

Cieľom projektu je preskúmať, aký vplyv malo rozšírenie EÚ v roku 2004 na rôzne kultúrne aspekty a hodnoty nových členských štátov, ako aj vytvoriť silnejšie kultúrne a akademické väzby v rámci strednej a východnej Európy. Projekt zároveň vytvára základ pre dlhodobú sieť kultúrnej spolupráce medzi partnerskými univerzitami.

 „Slovo ,camino ‘ v španielčine znamená ,cesta‘. Projekt jednak prenesene zdôrazňuje úlohu našich individuálnych ciest v rámci EÚ, jednak sa snaží hľadať naše spoločné charakteristiky, ktorými sú hodnoty, myšlienky, sny. Chceme sa pozrieť na posledných 20 rokov členstva v EÚ očami našej mládeže, vyzdvihnúť kultúrnu jedinečnosť každej krajiny a osláviť našu spoločnú históriu a odkaz pre budúcnosť v európskom rámci jednoty,“ hovorí profesorka Ina Druviete, prorektorka Univerzity v Lotyšsku (UL), vedúca partnerka projektu.

Konzorcium projektu CAMINO tvorí sedem univerzít a filmové štúdio zo siedmich krajín EÚ:

  • Univerzita v Lotyšsku (Lotyšsko) – vedúci partner projektu,
  • Univerzita vo Vilniuse (Litva),
  • Univerzita v Tartu (Estónsko),
  • Univerzita v Opole (Poľsko),
  • Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem (Česká republika),
  • Univerzita Komenského Bratislava (Slovensko),
  • Univerzita verejnej služby Ludovika (Maďarsko),
  • VERY Films (Lotyšsko).

Univerzita kráľa Danyla na Ukrajine sa zúčastňuje na projekte ako pridružený partner.

Projektové aktivity

Projekt CAMINO odštartoval v marci 2024 a bude obsahovať sériu kultúrnych a vzdelávacích podujatí, ktoré prebehnú do februára 2025. Projektové konzorcium počíta so zapojením študentskej a akademickej obce, kultúrne a politicky zainteresovaných strán, ako aj širokej verejnosti vo všetkých partnerských krajinách.

Prvá aktivita, medzinárodná foto súťaž pre študentstvo „Inšpirovaní Európou“ („Inspired by Europe“), sa začína 11. marca 2024 a vyvrcholí výstavou víťazných fotografií v Bruseli (Belgicko) v dňoch 15. až 19. apríla 2024. Deň Európy 9. mája 2024 sa bude oslavovať flashmobom a Ódou na radosť, ktoré prebehnú v siedmich partnerských krajinách (online prenos bude možné sledovať prostredníctvom komunikačných kanálov projektu). Ďalšou projektovou aktivitou bude vytvorenie a testovanie otvoreného kurzu celoživotného vzdelávania o medzikultúrnej komunikácii.

V máji 2024 sa podpíše memorandum o spolupráci medzi partnerskými univerzitami na podporu účasti vysokoškolského študentstva a zamestnanectva v rôznych programoch neformálneho vzdelávania v oblasti umenia a kultúry. Toto memorandum sa stane základom siete európskych univerzít, univerzitných kultúrnych centier a študentských zväzov.

Hlavnou udalosťou roka 2024 bude premietanie dokumentárneho filmu produkovaného spoločnosťou VERY Films. Film sa zameria na zmeny na kultúrnej scéne za posledných 20 rokov a význam pestovania kultúrnej rozmanitosti v Európe.

Kolegyniam a kolegom z katedry anglistiky a amerikanistiky, ktorí na projekte za našu fakultu spolupracujú, prajeme veľa vydarených projektových počinov.