PRIHLÁŠKY NA NOVÉ ŠTUDIJNÉ PROGRAMY DO 30. JÚNA 2022

Dodatočne otvárame tri nové bakalárske študijné programy so zameraním na prekladateľstvo a tlmočníctvo.

Nové bakalárske študijné programy sú otvárané v dennej forma štúdia:

  • arabský jazyk a kultúra a francúzsky jazyk a kultúra / plánovaný počet študentov 8
  • arabský jazyk a kultúra a holandský jazyk a kultúra / plánovaný počet študentov 5
  • arabský jazyk a kultúra a slovenský jazyk a kultúra / plánovaný počet študentov 10


V prípade, že sa na uvedené študijné programy prihlási nižší alebo rovnaký počet uchádzačov ako je vopred stanovený a zverejnený počet prijímaných na štúdium, sú prijímaní všetci prihlásení uchádzači bez vykonania prijímacej skúšky.

V prípade, že sa prihlási vyšší počet uchádzačov, ako je plánovaný počet prijatých študentov, uchádzači musia absolvovať SCIO text všeobecných študijných predpokladov (www.scio.cz). O potrebe vykonania, resp. nevykonania testu všeobecných študijných predpokladov budeme uchádzačov informovať začiatkom júla 2022.

Elektronická prihláška na štúdium

Bakalárske študijné programy

Všeobecné informácie o prijímacom konaní