Ročník 2 (2017), číslo 1

Štúdie

Analysis of Secondary Mortuary Practices in the Early Bronze Age Inhumation Burials from North-Western Hungary (*.pdf)
Eszter Melis
Musaica archaeologica 2-1, 2017, 7-22. Online. 30.6.2017.

 

Food, Economy and Social Complexity in the Bronze Age World (*.pdf)
Dalia A. Pokutta
Musaica archaeologica 2-1, 2017, 23-41. Online. 30.6.2017.

 

Life after Theory: Provincial Russian Archaeology of the Late Bronze Age (*.pdf)
Iia Shuteleva - Nikolai Shcherbakov - Tatiana Leonova
Musaica archaeologica 2-1, 2017, 42-48. Online. 30.6.2017.

 

Je moje vysvetlenie lepšie než tvoje (I)? Hlavné formy logických úsudkov v archeológii s dôrazom na dedukciu a induktívne metódy usudzovania (*.pdf)
Martin Bača - Martin Neumann - Roman Vávra
Musaica archaeologica 2-1, 2017, 49-60. Online. 30.6.2017.


Diskusia

Stepping out of the shade (*.pdf)
Martin Kuna - Anna Kunová
Musaica archaeologica 2-1, 2017, 61-69. Online. 30.6.2017.


Rozhovor

Back Again. With Stephen Shennan about theoretical archaeology, archaeology in Britain and his trip to Central Europe 45 years ago (*.pdf)
Martin Bača
Musaica archaeologica 2-1, 2017, 70-77. Online. 30.6.2017.


Recenzie

Charles E. Orser Jr.: Archaeological Thinking: How to Make Sense of the Past. Lanham/Maryland 2015 (*.pdf)
Martin Bača
Musaica archaeologica 2-1, 2017, 78-79. Online. 30.6.2017.


Personália

Doc. Dr. Viera Němejcová-Pavúková, CSc. (1937–1997) (*.pdf)
Jana Mellnerová Šuteková
Musaica archaeologica 2-1, 2017, 80-81. Online. 30.6.2017.