Informácie o letnej škole

TERMÍN

57. ročník letnej školy slovenského jazyka a kultúry Studia Academica Slovaca sa uskutoční v termíne od 2. – 14. 8. 2021 dištančnou formou

DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE

Záujemcovia nominovaní na štipendium MŠVVaŠ SR dostanú informáciu o akceptácii (alebo neakceptácii) svojej prihlášky začiatkom júla. 

TESTOVANIE pred letnou školou (online)

Testovanie, na základe ktorého budú študenti rozdelení do skupín podľa jednotlivých jazykových úrovní, bude dostupné online od 14. do 23. júla 2021

Bližšie informácie o testovaní dostanú účastníci e-mailom. 

RÁMCOVÝ PROGRAM

Rámcový program letnej školy:

9:00 - 10:30 CET - jazykový seminár

10:30 - 11:00 CET - prestávka

11:00 - 12:00 CET - konverzácie 

14:00 - 15:00 CET - prednášky  

Pripravujeme aj fakultatívny popoludňajší kultúrny program. Bližšie informácie upresníme neskôr. 

DETAILNÝ PROGRAM 57. ročníka letnej školy SAS

Program nájdete tu.