100 rokov Pedagogického seminára

Pri príležitosti stého výročia založenia najstaršieho inštiutucionalizovaného pracoviska na Slovensku, rozvíjajúceho pedagogické vedy: Pedagogického seminára Filozofickej fakulty UK, Katedra pedagogiky usporiadala medzinárodnú vedeckú konferenciu, ktorá sa konala vo štvrtok 19.10.2023 v budove fakulty na Gondovej ul. v Bratislave.

Na konferencii zaznievali tóny a slová vďaky, spomínanie i bilancovanie. Hostia i kolegovia z domácej katedry vo svojich príspevkoch predstavili mnohých velikánov i myšlienky, ktoré túto katedru uplynulých sto rokov utvárali.

Do ďalších rokov prajeme členkám a členom Katedry pedagogiky FiF UK veľa elánu i tvorivých síl, ale aj zanietené študentky i študentov.

 

Fotografie z konferencie

Program konferencie