Deň otvorených dverí

Deň otvorených dverí 2024

Pozývame všetkých záujemcov o atraktívny študijný program so širokým uplatnením – Informačné štúdiá – na Deň otvorených dverí Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Udalosť sa uskutoční dňa 27. 1. 2024 o 11:30 na Gondovej 2 v Bratislave (nájdete nás v miestnosti G23). 

 

Harmonogram programu Katedry knižničnej a informačnej vedy na DOD 

  • 11:30 – 12:00 Štúdium, podmienky prijatia, úspešní absolventi a absolventky (prezentácia) 
  • 12:00 – 12:30 Praktické ukážky testovania digitálnych produktov a služieb s využitím inovatívnych metód (eyetracking, card sorting, tree testing) 
  • 12:30 – 13:00 Dizajnovanie používateľskej skúsenosti (prezentácia) 

Tešia sa na vás:
prof. Jaroslav Šušol, doc. Lucia Lichnerová, dr. Katarína Buzová (absolventka), Mgr. Tomáš Mirga a Mgr. Jakub Zábojník (doktorandi) 

 

Gondova 2 – Mapy Google 

 

Pokiaľ Vás bližšie zaujímajú zručnosti absolventa a možnosti uplatnenia, pripravili sme pre Vás nasledujúce opisy študijných programov: 

 

Pozrite si študijné plány, aby ste vedeli, aké predmety Vás čakajú: 

Ďalšie užitočné informácie nájdete na stránke Katedry knižničnej a informačnej vedy