FILOZOFICKÁ FAKULTA VYUŽILA PANDÉMIU NA OPRAVY BUDOV, OBJAVILI SME ZAMUROVANÉ DVERE

Prázdne chodby a učebne budov počas distančnej výučby využila Filozofická fakulta UK na opravy svojich budov.

Na Gondovej ulici bola ukončená renovácia terrazzo podlahy a travertínových schodov na chodbe na 2. poschodí. Obnovou prešla aj historická Zasadačka Vedeckej rady, kde boli zreštaurované dubové parkety, okná a dvere. Renovácia parketových podláh sa realizovala tiež vo viacerých učebniach a kanceláriách. Vďaka sponzorskému príspevku spoločnosti IBM prešla tiež kompletnou rekonštrukciou oddychová miestnosť pre študentov na prízemí budovy.

Stavebné práce prebiehali aj budove na Štúrovej ulici, kde bola zbúraná stará vrátnica a vystavaní nová, súčasťou ktorej je aj rampa pre imobilných študentov. S jej pomocou sa dostanú k výťahu a  ním na poschodia, kde sídli katedra žurnalistiky, marketingovej komunikácie a porovnávacej religionistiky. „Na budúci rok plánujeme v rámci 2. etapy bezbariérovo prepojiť obe časti budovy na Štúrovej, teda aj priestory, kde sídlila katedra kulturológie,“ uviedol tajomník fakulty Radoslav Števčík. Debarierizáciu budovy fakulta financuje z príspevku z dotácie ministerstva školstva a z prostriedkov UK na podporu študentov so špecifickými potrebami.

Počas stavebných prác na Štúrovej ulici došlo k prekvapujúcemu objavu – na chodbe oproti výťahu objavili zamurované dvere s krásnymi ozdobnými prvkami. „Podľa názoru pamiatkarov išlo o dvere a okná na pavlač dvojpodlažného domu, ktorý bol postavený na prelome 19. a 20. storočia,“ hovorí R. Števčík.  Na druhej strane objavených dverí sú dnes priestory kníhkupectva Academia na Štúrovej. Fakulta plánuje nájdené okná a dvere zrekonštruovať a hoci budú naďalej zaslepené, skrášlia vstupné priestory budovy.

Oddychová miestnosť pre študentov G3

 Chodba na Gondovej 2, 2. poschodie

 

Zasadačka vedeckej rady G236

 

Učebňa pedagogiky a andragogiky G207

Zasadačka dekana G140

Štúrova ulica