PRIHLASOVANIE NA ERASMUS+ STÁŽ

Do 30. apríla 2021 je otvorené prihlasovanie na Erasmus+ stáž študentov na akademický rok 2021/2022.


24. 02. 2021 12.06 hod.

Oddelenie medzinárodných vzťahov UK oznamuje, že stále trvá možnosť prihlásiť sa na Erasmus+ mobility pre študentov.

ERASMUS+ STÁŽ

Erasmus+ stáž je na rozdiel od štúdia kratší pobyt (minimálne 2 mesiace), študent však môže realizovať stáž už v prvom ročníku Bc. denného štúdia. Stáž je možné absolvovať v niektorom type oprávnenej hostiteľskej organizácie (podniky, strediská odbornej prípravy, výskumné centrá, vysokoškolské inštitúcie, národné zastupiteľstvá - veľvyslanectvá atď.)

Prihláška

Prihláška je kompletná len v prípade, že bude podpísaná a pošlete ju spolu so životopisom, motivačným listom a jazykovým certifikátom elektronicky na email na rmvfphil.uniba.sk. Posledný deň, kedy je možné dokumenty poslať je 30. 4. 2021, 00:00 CET.

Oba druhy Erasmus+ pobytov sú skvelou príležitosťou na získanie nových študijných aj osobných skúseností a zlepšenie svojich vedomostí a skúseností počas štúdia.

Pre viac informácií kontaktujte Referát medzinárodných vzťahov FiF UK na rmvfphil.uniba.sk.