Aktuality

Nové knihy a výskumy - 25. 10. 2017 o 17,3012. 10. 2017

Prezentácia monografie od profesora Pavla Žiga (Katedra slovenského jazyka).

MEDZINÁRODNÁ KONFERENCIA ARCHEOLÓGIA BARBAROV 201711. 10. 2017

Katedra archeológie organizuje 19. a 20. 10. 2017 na pôde FiF UK medzinárodnú archeologickú konferenciu venovanú výsledkom nových archeologických výskumov a...

INTERNATIONAL WORKSHOP INFORMATION INTERACTIONS10. 10. 2017

Katedra knižničnej a informačnej vedy organizuje 17. 10. v Univerzitnej knižnici medzinárodnú konferenciu o informačnej gramotnosti, informačnom správaní...

VÝSTAVA OBRAZ NEPRIATEĽA V ÁTRIU02. 10. 2017

Výstava v átriu hlavnej budovy na Gondovej je venovaná obrazu nepriateľa počas II. svetovej vojny.

HIERONYMOVE DNI 2017 - 19. a 20. 10. 201727. 09. 2017

Slovenská asociácia prekladateľov a tlmočníkov organizuje spolu s Katedrou anglistiky a amerikanistiky FiF UK už piaty ročník Hieronymových dní v Moyzesovej...

DNI ČÍNSKEHO FILMU27. 09. 2017

Konfuciov inštitút pri Univerzite Komenského organizuje Dni čínskeho filmu v bratislavskom kine Mladosť od soboty 30. 9. do stredy 4. 10. Päť čínskych filmov...

Medzinárodná vedecká konferencia na tému Príroda a jej...26. 09. 2017

17. - 19. októbra 2017 (utorok až štvrtok), Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva, Liptovský Mikuláš.

Kurz novogréčtiny pre verejnosť25. 09. 2017

Katedra klasickej a semitskej filológie Filozofickej fakulty UK otvára kurz Novogréckeho jazyka pre začiatočníkov.

FIF UK NA NOCI VÝSKUMNÍKOV25. 09. 2017

V piatok 29. septembra na bratislavskej Noci výskumníkov budú prednášať aj zástupcovia našej fakulty.

LITERÁRNY FOND OCENIL DOC. JOZEFA TANCERA22. 09. 2017

Prémiu Literárneho fondu za rok 2016 získal doc. Mgr. Jozef Tancer, PhD. z Katedry germanistiky, nederlandistiky a škandinavistiky za dielo Rozviazané jazyky....