Aktuality

V PIATOK 16. 9. MÁME ZATVORENÉ12. 09. 2016

Vzhľadom na bezpečnostné a dopravné obmedzenia súvisiace s piatkovým neformálnym zasadnutím 27 hláv štátov EÚ v Bratislave, bude budova FiF UK na Gondovej dňa...

Kurz arabského jazyka pre verejnosť09. 09. 2016

Katedra klasickej semitskej filológie otvára kurz arabského jazyka pre verejnosť

Katedra jazykov vypisuje termín na získanie certifikátu...08. 09. 2016

Medzinárodný vzdelávací a certifikačný program UNIcert® III je jediný akademický jazykový vzdelávací program v strednej Európe,

Challenge Extremism s FiF UK!05. 09. 2016

Prihlás sa nový predmet na FiF UK a kampaňuj proti extrémizmu

Kurzy talianskeho jazyka pre verejnosť04. 09. 2016

Katedra romanistiky opäť otvára kurzy talianskeho jazyka pre verejnosť

Kurz latinčiny pre verejnosť04. 09. 2016

KATEDRA KLASICKEJ A SEMITSKEJ FILOLÓGIE FILOZOFICKEJ FAKULTY UK OTVÁRA KURZ LATINSKÉHO JAZYKA PRE VEREJNOSŤ

SLÁVNOSTNÉ OTVORENIE NOVÉHO AKADEMICKÉHO ROKU30. 08. 2016

Pozývame vás osláviť začiatok nového semestra v pondelok 19. 9. o 11:00 v Aule Univerzity Komenského v Bratislave.

KONFERENCIA MINORITY A MAJORITY NA STREDNOM VÝCHODE A V ÁZII30. 08. 2016

Katedra porovnávacej religionistiky FiF UK a Slovenská spoločnosť pre štúdium náboženstiev organizujú medzinárodnú konferenciu v dňoch 14.-15. 9. 2016

Kurzy slovanských jazykov pre verejnosť24. 08. 2016

Katedra slovanských filológií v zimnom semestri 2016/2017 opäť otvára kurzy slovanských jazykov pre verejnosť: BULHARČINA – CHORVÁTČINA – MACEDÓNČINA –...

HARMONOGRAM AKADEMICKÉHO ROKA 2016/201722. 08. 2016

Začiatok výučby, trvanie jednotlivých semestrov, štátnice v začínajúcom akademickom roku