Aktuality

How to write a propper letter: Some approaches from...21. 11. 2017

Prednáška Assoc. Prof. Dr. Thorstena Fögena (Durham University, UK) sa uskutoční v utorok 28.11.2017 o 15.00 v miestnosti G236.

NOVÉ KNIHY A VÝSKUMY20. 11. 2017

Prezentácia zborníka o dejinách fakulty - 95 rokov FiF UK. Pohľad do dejín inštitúcie a jej akademickej obce. Streda 29. 11. o 16,00 v miestnosti G236.

ZÁŽITKOM OD PRÍRODNÝCH ZÁKONOV K TECHNIKE16. 11. 2017

Odborný seminár Katedry etnológie a muzeológie FiF UK, Ing. arch. Vladimír Hain, PhD. (STU), 22. 11. 2017 o 9.00 v miestnosti 366.

HOLOKAUST A EXTRÉMIZMUS - NAOZAJ SME SA POUČILI Z DEJÍN?16. 11. 2017

FiF UK spoluorganizuje seminár, ktorý sa bude konať v stredu 29. 11. 2017 od 9:00 do 13:00 v posluchárni Auditórium Maximum na Právnickej fakulte UK.

SÚČASNÉ TRENDY V DEONTICKEJ LOGIKE16. 11. 2017

Katedra logiky a metodológie vied FiF UK organizuje v dňoch 23. a 24. novembra medzinárodnú konferenciu.

TANDEM REGENSBURG - BRATISLAVA09. 11. 2017

Projekt spolupráce Univerzity Komenského a Univerzity v Regensburgu otvorený pre všetkých študentov Univerzity Komenského.

Osobnosť v kontexte kognícií, emocionality a motivácií09. 11. 2017

Katedra psychológie Filozofickej fakulty UK organizuje 6. ročník vedeckej medzinárodnej konferencie "Osobnosť v kontexte kognícií, emocionality a motivácií",...

NOVÉ KNIHY A VÝSKUMY - STREDA 15. 11. O 16,0002. 11. 2017

Prezentácia antológie slovenských poetiek z 1. pol. 20. storočia, ktorú zostavila docentka Andrea Bokníková z Katedry slovenskej literatúry a literárnej vedy...

NA ČO JE DNES DOBRÁ FILOZOFIA?02. 11. 2017

Katedra filozofie a dejín filozofie FiF UK pripravila na 10. 11. o 16,00 v priestore A4 zaujímavú diskusiu.

DISKUSIA O POJMOCH "TRADÍCIA" A "TRADIČNÁ KULTÚRA"31. 10. 2017

Katedra etnológie a muzeológie FiF UK pozýva na odborný seminár, 8. 11. 2017 od 9:00, miestnosť č. 366, budova FiF UK na Gondovej 2.