Filozofická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Aktuality

Informačný seminár o štipendijných programoch SAIA19. 04. 2016

V pondelok 25.04.2016 o 16.00 sa v miestnosti G 127 uskutoční informačný seminár SAIA

VYJADRENIE K ŠTUDENTSKEJ ANKETE ZA ZS/2015/201614. 04. 2016

Reakcia vedenia fakulty a vedúcich katedier na komentáre a hodnotenia študentskej ankety

Prihlasovanie na štipendijný pobyt SYLFF otvorené13. 04. 2016

Od dnešného dňa do 09.05.2016 je otvorené prihlasovanie na štipendijné pobyty SYLFF

Fenomén kultúrneho dedičstva v spoločnosti III.11. 04. 2016

12. - 14. apríla 2016 Filozofická fakulta UK v Bratislave. Srdečne pozývame!

NOVÉ KNIHY A VÝSKUMY - 13. 4. 2016 O 16,00 V G23611. 04. 2016

Daniel Gerbery – Roman Hofreiter (eds.): Spoločnosť a ekonomika: sociologické perspektívy

MEDZINÁRODNÁ KONFERENCIA "LITERATÚRA A DEJINY SLAVISTIKY"08. 04. 2016

12. a 13. 4. 2016, Komisia pre dejiny slavistiky pri Medzinárodnom komitéte slavistov v spolupráci s Katedrou rusistiky a východoeurópskych štúdií FiF UK

Dve prednášky prof. Alaina Soubigou z parížskej Sorbonny06. 04. 2016

Katedra slovenských dejín vás srdečne pozýva na dve prednášky prof. Alaina Soubigou z parížskej Sorbonny

NOVÉ KNIHY Z KATEDRY DEJÍN VÝTVARNÉHO UMENIA04. 04. 2016

Prezentácia dvoch nových kníh vo štvrtok 7. 4. o 18,00 v Café Berlinka v SNG

LECTIONES MAGISTRALES O ISLÁME V INDII31. 03. 2016

Streda 20. 4. o 16,15 v G236 na Gondovej

KONFERENCIA - FORMY A PREMENY DIPLOMATICKEJ PRODUKCIE V...31. 03. 2016

Katedra archívnictva a pomocných vied historických FiF UK pripravuje na 28. 9. medzinárodnú vedeckú konferenciu