HARMONOGRAM PROMÓCIÍ

Promócie absolventov a absolventiek FiF UK sa budú konať v pondelok 24. októbra 2022.

Promócie Mgr. 9:00

moAE moKU
moAI moMK
moFI moMU
moHI moPO
moIS moZU

Promócie Mgr. 11:00

moPS
moRV
moSE
moSO
moSV

Promócie Mgr. 13:00

moVAC mpFRTA
moVAK mpGRLA
mpANAR mpCHTA
mpANFR mpMASK
mpANNE mpNETA
mpANPG mpPGTA
mpANRU muANHI
mpANSK muANSL
mpANSP muGEHI
mpANTA mpHISL
mpARFR muSL/k
mpFNMA

Promócie Bc. 15:00

všetky programy