Filozofická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Aktuality

Vyjadrenie dekana fakulty k začiatku semestra12. 02. 2016

Štrajk vysokoškolských pedagógov

Konferencia Slovenčina (nielen) ako cudzí jazyk v...11. 02. 2016

Studia Academica Slovaca – centrum pre slovenčinu ako cudzí jazyk v dňoch 11. a 12. 2. 2016 organizuje medzinárodnú vedeckú konferenciu

Gender in the Americas10. 02. 2016

Katedra anglistiky a amerikanistiky FiF UK v Bratislave vás srdečne pozýva na 4. ročník medzinárodnej študentskej konferencie o Amerikách, na ktorom sa...

Asistenti – organizácia OBSE10. 02. 2016

Organizácia pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe hľadá asistentov počas ich misie na Slovensku

Kurz holandského jazyka pre verejnosť03. 02. 2016

Katedra germanistiky, nederlandistiky a škandinavistiky otvára kurz holandského jazyka pre mierne pokročilých

Vyhlásenie Akademického senátu Filozofickej fakulty...02. 02. 2016

Akademický senát na mimoriadnom zasadnutí podporil štrajkujúcich učiteľov

Kurzy slovanských jazykov pre verejnosť02. 02. 2016

Katedra slovanských filológií v letnom semestri 2015/2016 opäť otvára kurzy slovanských jazykov pre verejnosť

Doktorandské Olympijské hry v Clermont-Ferrand (Francúzsko)28. 01. 2016

Univerzita v Clermont-Ferrand pozýva doktorandov UK na medzinárodné doktorandské olympijské hry

Slovakistické štúdiá – nový program27. 01. 2016

Nový bakalársky študijný program určený pre zahraničných záujemcov so záujmom o slovakistiku

ŠTUDUJTE NA NAŠEJ FAKULTE25. 01. 2016

Milé uchádzačky o štúdium, milí uchádzači o štúdium, na našej fakulte v súčasnosti študuje v bakalárskom, magisterskom a doktorandskom stupni približne 4000...