Katedra slovenského jazyka a teórie komunikácie FiF UK si zriadila novú hybridnú miestnosť

Katedra slovenského jazyka a teórie komunikácie FiF UK si zriadila novú hybridnú miestnosť.

Počas pandémie sa všetky udalosti akademického života (skúškové obdobie, štátne skúšky, obhajoby záverečných prác, medzinárodná vedecká konferencia) organizovali v online priestore pri domácich, ale aj pracovných zariadeniach, ktoré boli mnohokrát nedostačujúce.

Keďže trend usporadúvania hybridných udalostí pokračuje aj po skončení pandémie, Katedra slovenského jazyka a teórie komunikácie FiF UK sa rozhodla zabezpečiť pre svojich pracovníkov plnohodnotné technické vybavenie.

Po ukončení verejného obstarávania bol víťazný projekt nainštalovaný do miestnosti G 209, s ktorým sa dnes technicky oboznámili pracovníci katedry.

Nový audiovizuálny systém prinesie kvalitné technické spojenie, používateľsky prívetivé ovládanie, kompatibilitu so zaužívanými softvérmi a modernizáciu vysokoškolského prostredia.


Mgr. Barbora Hurtuková

doktorandka na Katedre slovenského jazyka a teórie komunikácie FiF UK