Filozofická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Aktuality

NOVÉ KNIHY A VÝSKUMY - 7. 12. o 16,0005. 12. 2016

Prezentácia knihy Dr. Ľudmile Buzássyovej (Katedra klasickej a semitskej filológie FiF UK) - Od hlasu k hláske. Z dejín antickej náuky o reči.

STANOVISKO FIF UK K NÁRODNÉMU PROGRAMU PRE OBLASŤ VŠ02. 12. 2016

Vedenie Filozofickej fakulty prijalo stanovisko k návrhom ministerstva školstva v oblasti vysokého školstva.

SVETOVÉ DNI SLOVINSKEJ KULTÚRY30. 11. 2016

Svetové dni slovinskej kultúry sa uskutočnia od 30. 11. 2016 do 9. 12. 2016.

Method, Evidence and Archaeology (konferencia)14. 11. 2016

Všetkých záujemcov o metodologické problémy historických disciplín pozývame na konferenciu o metódach a evidencii v archeológii. Bude sa konať vo štvrtok 24....

Odovzdávanie ocenení výnimočným študentom a pedagógom UK14. 11. 2016

21. novembra 2016 (pondelok) o 13.00 hod, Aula Univerzity Komenského v Bratislave, Šafárikovo nám. 6, 1. poschodie

AKTUÁLNE TRENDY V ROZVOJI SOCIOLOGICKEJ TEÓRIE A PRAXE11. 11. 2016

Medzinárodná vedecká konferencia, ktorá sa bude konať dňa 25.11. 2016 na pôde Filozofickej fakulty UK.

Ideológia v premenách času v pamiatkach gréckej a latinskej...10. 11. 2016

Katedra klasickej a semitskej filológie FiF UK v Bratislave a Katedra klasických jazykov TU v Trnave Slovenská jednota klasických filológov pri SÚJS SAV Vás...

NOVÉ KNIHY A VÝSKUMY - 16. 11. O 16,0009. 11. 2016

Prezentácia publikácie Podoby ruského umenia 19. a 20. storočia, ktorú zostavili prof. Anton Eliaš a doc. Michal Babiak.

Aká revolúcia? Načo?07. 11. 2016

Neakademické stretnutie na akademickej pôde pri príležitosti výročia demokratickej revolúcie v novembri 1989, 15. 11., 14:30 – 18:00, Moyzesova sieň.

VÝSTAVA K 95. VÝROČIU FIF UK21. 10. 2016

V átriu budovy na Gondovej bude od pondelka výstava zachytávajúca dejiny fakulty.