Filozofická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Aktuality

Letná škola Studia Academica Slovaca privítala 157...16. 08. 2017

V pondelok 7. augusta 2017 sa v Moyzesovej sieni Filozofickej fakulty UK uskutočnilo slávnostné otvorenie 53. ročníka letnej školy slovenského jazyka a kultúry...

Nezabudnuteľná prednáška Detskej Univerzity Komenského o...16. 08. 2017

V bratislavskom Divadle Aréna sa v stredu 9. augusta 2017 konala 6. prednáška Detskej Univerzity Komenského. Psychológ Filozofickej fakulty Univerzity...

ZAČÍNA NOVÝ ROČNÍK STUDIA ACADEMICA SLOVACA07. 08. 2017

Filozofická fakulta Univerzity Komenského privíta zahraničných slovakistov na 53. ročníku letnej školy slovenského jazyka a kultúry Studia Academica Slovaca.

PROJEKT FIF UK ZÍSKAL PODPORU Z PROGRAMU ERASMUS+12. 07. 2017

Tím riešiteľov z Katedry germanistiky, nederlandistiky a škandinavistiky FiF UK uspel v rámci výzvy programu Erasmus+ s projektom týkajúcim sa tlmočenia ako...

NOVÝ ŠPIČKOVÝ VEDECKÝ TÍM NA FIF UK12. 07. 2017

Akreditačná komisia zverejnila výsledky druhého kola posudzovania špičkových vedeckých tímov pôsobiacich na slovenských vysokých školách, medzi ktoré zaradila...

VEDCI Z FIF UK BUDÚ SKÚMAŤ KORENE EUROSKEPTICIZMU, ZÍSKALI...06. 07. 2017

Katedra politológie FiF UK získala podporu z programu Európa pre občanov v rámci opatrenia Projekty občianskej spoločnosti.

Výročná prémia Literárneho fondu pre Jána Zambora04. 07. 2017

Monografiu profesora Jána Zambora z Katedry slovenskej literatúry a literárnej vedy FiF UK o básnikovi Ivanovi Kraskovi ocenil Literárny fond.

VYZNANIE MAJSTRA ŽELEZA A drôtu26. 06. 2017

Katedra etnológie a muzeológie FiF UK pripravila výstavu o tvorbe slovenského umeleckého kováča a drotára Ladislava Juratého st. Vernisáž v stredu 28. 6. o...

Mimoriadne zasadnutie AS FiF UK01. 06. 2017

8. jún 2016 (štvrtok) o 13:00 hod. v miestnosti č. 140

ZAŽI DEŇ V KOŽI VYSOKOŠKOLÁKA 231. 05. 2017

23. mája sme druhýkrát privítali na pôde UK študentov stredných škôl na sérii prednášok z humanitných, spoločenských a prírodných vied.