Rodovo vyvážený jazyk: odborný seminár

Centrum rodových štúdií Filozofickej fakulty UK zorganizovalo 18. januára 2024 odborné podujatie o otázke rodovo vyváženého jazyka.

S príspevkom vystúpili:

  • Prof. PhDr. Oľga Orgoňová, CSc. (KSJTK, FiF UK),
  • Doc. PhDr. Jana Pekarovičová, PhD. (Studia Academica Slovaca, FiF UK),
  • PhDr. Lucia Molnár Satinská, PhD. (Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV),
  • Mgr. Roman Soóky, PhD. (Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV),
  • PhDr. Jana Cviková, PhD. (Ústav svetovej literatúry SAV),
  • Doc. PhDr. Gabriela Múcsková, PhD. (Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV).

Cieľ podujatia – vytvoriť priestor pre výmenu poznatkov a pohľadov na rodovo vyvážený jazyk – sa podarilo naplniť. Prezentácie a následné diskusie tiež prispeli k vyjasneniu teoretických prístupov a praktických otázok spätých s prínosmi aj limitmi používania takéhoto jazyka v súčasnom jazykovom prostredí na Slovensku.

Ďakujeme vystupujúcim a zúčastneným za užitočne strávený deň.


Prezentácie z podujatia

Pozvánka na podujatie

Fotogaléria