Študentky KAMAKA spolupracovali na kampani ČSOB

Kampaň vznikla v spolupráci s reklamnou agentúrou MUW Saatchi & Saatchi a študentkami z Katedry marketingovej komunikácie Univerzity Komenského.

ČSOB Banka prichádza s novou kampaňou k účtu pre mladých. Herný motív navrhli samotné študentky z Katedry marketingovej komunikácie Univerzity Komenského (KAMAKO) FiF UK v rámci vyučovacích hodín na univerzite. Agentúra MUW Saatchi & Saatchi ich návrh dopracovala (vrátane hero spotu). So študentkami následne úzko komunikovala a zapojila ich aj do procesu tvorby reklamného spotu, v ktorom dokonca účinkovali ako komparz.

Viac informácií

Študentky pri spolupráci s agentúrou MUW Saatchi & Saatchi
Študentky pri spolupráci s agentúrou MUW Saatchi & Saatchi
Študentky pri spolupráci s agentúrou MUW Saatchi & Saatchi
Študentky pri spolupráci s agentúrou MUW Saatchi & Saatchi
Študentky pri spolupráci s agentúrou MUW Saatchi & Saatchi
Študentky pri spolupráci s agentúrou MUW Saatchi & Saatchi