Spomienka na jedinečný prejav spolupatričnosti

Pred 55 rokmi sa na pôde Univerzity Komenského odohral ojedinelý protest študentov a študentiek. V súvislosti s tragickým činom Jana Palacha sa rozhodli vyjadriť spolupatričnosť držaním hladovky.

„O rozhodnutí začať hladovku som sa dozvedel od kamaráta Gusta Dobrovodského hneď v pondelok 20. januára. Býval som blízko od školy, zabehol som si domov pre spacák a teplejšie veci a vrátil som sa pred hlavnú budovou UK na Šafárikovom námestí,” spomína vtedajší študent FiF UK, Vladimír Segeš v rozhovore pre Univerzitu Komenského v Bratislave.

Všetkých zúčastnených spojila rovnaká motivácia. „Vyjadriť úctu k činu Jana Palacha. Tento čin bol v Európe niečím úplne nezvyčajným, dovtedy sme o niečom takom počuli len z Vietnamu, kde sa upaľovali budhistickí mnísi. Zasiahlo nás taktiež to, že to bol študent Filozofickej fakulty Karlovej univerzity, cítili sme s ním spolupatričnosť,” dodáva.

Protestu sa zúčastnilo 19 študentov a študentiek, 14 z nich pochádzalo práve z Filozofickej fakulty UK. Nemali vopred naplánované, ako dlho budú hladovať. Udalosti však vyvrcholili 25. januára 1969, keď sa v Prahe konal pohreb Jana Palacha a tunajší študujúci zvolali smútočný pochod mestom. Po jeho skončení sa rozišli tiež mladí ľudia držiaci hladovku.

Študenti a študentky našej fakulty, ale i celej Univerzity Komenského v histórii niekoľkokrát ukázali, že sa neboja postaviť za spravodlivosť. Protestná hladovka v januári 1969 však bola v tomto zmysle jedinečná. Jej účastníci a účastníčky síce nedokázali zvrátiť spoločenské pomery, Vladimír Segeš je však presvedčený, že protest nebol zbytočný. Tento čin podľa neho môže byť odkazom každej generácii. Uzatvára to vyjadrením, že v zlomových okamihoch je vždy potrebné postaviť sa zlu.

Viac o protestnej hladovke si prečítate v článku Uplynulo 55 rokov od hladovky študentov UK. Malo to význam, postaviť sa na stranu dobra, hovorí účastník (uniba.sk).

Viac fotografií nájdete na Facebooku Ústavu pamäti národa.

Počas dňa sedeli vo vestibule. Zľava: Jan Kovář, Dana Viestová, Peter Dobrovodský. Foto: archív Dany Viestovej
Počas dňa sedeli vo vestibule. Zľava: Jan Kovář, Dana Viestová, Peter Dobrovodský. Foto: archív Dany Viestovej
19-ročný Vladimír Segeš počas hladovky v januári 1969. Foto: archív Vladimíra Segeša
19-ročný Vladimír Segeš počas hladovky v januári 1969. Foto: archív Vladimíra Segeša
Vladimír Segeš na mieste študentskej hladovky po 55 rokoch. Foto: Tomáš Madeja
Vladimír Segeš na mieste študentskej hladovky po 55 rokoch. Foto: Tomáš Madeja
V učebni 12 hladovkári týždeň prespávali na zemi. Foto: Tomáš Madeja
V učebni 12 hladovkári týždeň prespávali na zemi. Foto: Tomáš Madeja