Publikácia KDVU medzi najkrajšími knihami Slovenska

Medzinárodný dom umenia pre deti Bibiana predstavil minulý týždeň desať najkrajších kníh Slovenska za rok 2023. Súčasťou kolekcie ocenených kníh je aj vedecká publikácia docentky Kataríny Beňovej a docentky Kataríny Kolbiarz Chmelinovej z Katedry dejín výtvarného umenia FiF UK.

Päťčlenná medzinárodná porota súťaže Najkrajšia kniha roka 2023 vyberala tento rok z 200 titulov. Ocenenie sa rozhodla udeliť aj zostavovateľkám publikácie s názvom Umenie a umelci v meste okolo roku 1800 z KDVU, ktorá vyšla vo vydavateľstve STIMUL (FiF UK). Porota ocenila predovšetkým kvalitný dizajn knihy: „Starostlivá a citlivá úprava knihy prezentuje zlaté dno remesla a je zároveň príkladom silnej trpezlivosti, s ktorou je nutné pracovať pri procese opráv a korektúr. Výrazové prostriedky sú tvorené najmä vhodnou voľbou typografického písma, optimálnou proporciou vo vzťahu k objemu a rozmeru knihy, k spôsobu tlače, k materiálu a kvalite prevedenia,“ uvádza sa vo vyhlásení.

Autorský kolektív z našej fakulty si cenu prevzal v kinosále Slovenskej národnej galérie 23. apríla 2024. „Veľmi si ceníme verdikt odbornej poroty a chceli by sme im poďakovať nielen za zhodnotenie vizuálnej stránky tak náročného segmentu literatúry, akým je vedecká publikácia. Zároveň chceme vyjadriť naše poďakovanie a podporu bývalej riaditeľke Bibiany pani Zuzane Liptákovej, ktorá iniciovala tak potrebný reštart tejto ceny,“ uviedli tvorkyne publikácie na facebookovom profile katedry.

Ocenená kniha je sprístupnená v Galérii Dušana Rolla do 17. júna 2024. Vznikla ako jeden z výstupov projektu VEGA s názvom Tradícia versus inovácia. Sondy do umenia a architektúry miest na Slovensku okolo 1800 a ich reflexie, ktorý prebiehal od roku 2021 do roku 2023. Okrem docentky Kataríny Kolbiarz Chmelinovej, ktorá pôsobila ako vedúca projektu, a jej projektovej zástupkyne, docentky Kataríny Beňovej, sa na ňom podieľala ako riešiteľka aj docentka Dana Bořutová.

Projektovému kolektívu ďakujeme za skvelú reprezentáciu našej fakuty a želáme veľa ďalších úspechov a ocenení.

Parametre ocenenej pubikácie Umenie a umelci v meste okolo roku 1800

Autorky: Katarína Beňová, Katarína Kolbiarz Chmelinová

Grafický dizajn: Peter Nosáľ

Vydavateľ: STIMUL, Filozofická fakulta Univerzity Komenského

Tlač a väzba: Devin Printing House

Ohlasy v médiách

Slovenské centrum dizajnu

Bratislavské noviny

Správy RTVS