Katedra politológie pripravila program pre stredné školy

Katedra politológie pripravila odborný program pre Gymnázium Grösslingová a hosťujúcu inštitúciu Institut Illa de Rodes – Roses.

Koncom marca navštívili Bratislavu vďaka programu Erasmus Plus študenti, študentky a vyučujúci a zo španielskeho Institut Illa de Rodes – Roses. O pestrý program sa im postarala partnerská škola, Gymnázium Grösslingová. Do tejto aktivity sa zapojil docent Daniel Klimovský z katedry politológie s interaktívnou prednáškou na tému občianskej angažovanosti a zapájania občanov do tvorby verejných politík, ktorá prebehla 20. marca 2024 na pôde našej fakulty.


Študentskej a učiteľskej skupine z oboch škôl sa prihovorila doktorka Lucia Hlavatá z Centra pedagogickej podpory FiF UK. Pútavou formou predstavila fakultu i rôznorodosť aktivít, ktoré sa v rámci nej odohrávajú.


Krátka prednáška docenta Klimovského zahŕňala aj skupinovú prácu a diskusiu. Študenti a študentky boli aktívne a sformulovali niekoľko zaujimavých ideí. Bolo zrejmé, že zvolená téma je pre nich zaujímavá a že je vhodné s nimi v tejto oblasti pracovať aj naďalej.

Návšteva stredoškolákov a štredoškoláčok na Katedre politológie FiF
Návšteva stredoškolákov a štredoškoláčok na Katedre politológie FiF
Návšteva stredoškolákov a štredoškoláčok na Katedre politológie FiF
Návšteva stredoškolákov a štredoškoláčok na Katedre politológie FiF