Filozofická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Výsledok volieb kandidáta na dekana FiF UK

Za kandidáta na dekana bol zvolený prof. Mgr. Marián Zouhar, PhD.

Dňa 20. februára 2023 bol na zasadnutí Akademického senátu Filozofickej fakulty UK v Bratislave zvolený za kandidáta na dekana Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave na funkčné obdobie od 7. mája 2023 do 6. mája 2027, prof. Mgr. Marián Zouhar, PhD.

Prof. Zouhar bol jediným kandidátom, ktorého akademická obec fakulty (spolu 50 navrhovateľov a navrhovateliek) do volieb navrhla.

V tajných voľbách mu hlas odovzdalo všetkých 27 prítomných členov a členiek AS FiF UK.


Zápisnica
z volebného zasadnutia AS FiF UK dňa 20. 02. 2023