Sto rokov vyučovania francúzskeho jazyka na Univerzite Komenského

V týchto dňoch si Katedra romanistiky na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského pripomínala sto rokov od svojho založenia.

Oficiálne bola Katedra romanistiky (pôvodne Románsky seminár) založená na jar roku 1923 a francúzsky jazyk sa tu vyučuje bez prerušenia dodnes.

V krátkych príhovoroch na začiatku podujatia a v dvoch diskusiách za okrúhlym stolom v druhej časti stretnutia si účastníci pripomenuli najstaršie obdobia fungovania seminára a prvých učiteľov, významných absolventov – prekladateľov, literárnych historikov, diplomatov, počiatky vyučovania tlmočníctva a prekladateľstva aj súčasné podoby vyučovania a študentský život.

Na podujatí vystúpili predstavitelia Univerzity Komenského, najvyšší zástupcovia Veľvyslanectva Francúzskej republiky, Švajčiarskeho veľvyslanectva aj Slovenského veľvyslanectva v Paríži, súčasní a minulí pedagógovia, prekladatelia, diplomati a ďalšie osobnosti francúzsko-slovenských vzťahov.