Štartuje 28. ročník Prekladateľskej univerziády

Literárny fond, Spoločnosť prekladateľov umeleckej literatúry, Spoločnosť prekladateľov odbornej literatúry a Filozofická fakulta UK vypisujú 28. ročník Prekladateľskej univerziády. Uzávierka prác je 15. júna 2023.

Na Prekladateľskej univerziáde sa tradične zúčastňujú študenti a študentky slovenských univerzít a vysokých škôl. Jej cieľom je poskytnúť mladým adeptom prekladu priestor, na ktorom by mohli preukázať talent a záujem o preklad, teóriu a kritiku prekladu. Výrazne kvalitné práce a ich autori môžu takto preniknúť do širšieho vydavateľského a editorského povedomia.

Prekladateľská univerziáda prebehne v 3 kategóriách:

  • umelecký preklad
  • odborný preklad
  • teória a kritika prekladu

Mnohé absolventky a absolventi fakulty, z ktorých sú dnes úspešné prekladateľky a prekladatelia, začínali práve Prekladateľskou univerziádou. Vyskúšajte to aj vy.

Štatút Prekladateľskej univerziády na rok 2023 a viac informácií