OCENENIA PRE NAŠICH ROMANISTOV

Prof. Katarína Bednárová a doc. Ivan Šuša z Katedry romanistiky FiF UK si prevzali ocenenia za šírenie jazyka a kultúry.

Francúzsky veľvyslanec na Slovensku Pascal Le Deunff udelil insígnie Rytiera Rádu Akademických paliem profesorke Kataríne Bednárovej za zásluhy o šírenie francúzskeho jazyka a kultúry na Slovensku. Ocenenie si spolu s ňou prevzali 27. júna 2023 ďalšie tri osobnosti pôsobiace v oblasti lingvistiky.

Docent Ivan Šuša si v Ríme prevzal z rúk veľvyslankyne SR v Taliansku Karly Wursterovej medailu za aktivity v oblasti budovania slovensko-talianskych vzťahov, v propagácii Slovenska a šírení slovenčiny a slovenskej kultúry v Taliansku. Medailu dostal 23. júna 2023 pri príležitosti ukončenia svojho pôsobenia na lektoráte slovenského jazyka a kultúry na Bolonskej univerzite.