KONAL SA PRVÝ ROČNÍK VEĽTRHU PRÁCE FIF UK

V stredu 1. marca 2023 sa v Moyzesovej sieni konalo stretnutie firiem so študentmi a študentkami fakulty. Na podujatí sa predstavilo 14 vystavovateľov, medzi nimi medzinárodné spoločnosti, jazykové školy, spoločnosti zamerané na osobnostný rozvoj i personálna agentúra.

Veľtrh odštartovala diskusia o tom, aké predpoklady by mal v súčasnosti spĺňať uchádzač o prácu a čo môže od firiem očakávať. Študenti a študentky mali počas dňa možnosť stretnúť sa a nadviazať kontakty s možnými budúcimi zamestnávateľmi. Zamestnávatelia dostali príležitosť spoznať budúcich absolventov humanitných a spoločenských vied.

Podujatie je jednou z aktivít fakulty ako prepájať teóriu s praxou a uľahčiť našim študentom a budúcim absolventom vstup na pracovný trh. Veľtrh bol organizovaný FiF UK v rámci projektu Belong, ktorý sa zaoberá inklúziou vo vysokoškolskom prostredí.