FILOZOFICKÁ FAKULTA PRIVÍTA LINGVISTOV Z 24 KRAJÍN

V dňoch 24. – 26. augusta 2023 sa na FiF UK uskutoční medzinárodná slavistická konferencia „18th Slavic Linguistics Society Annual Meeting“. Na podujatí vystúpi viac ako 100 domácich i zahraničných lingvistov s príspevkami zameranými na slovanské jazyky.

Konferenciu organizuje Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV spolu s Filozofickou fakultou UK a so Studia Academica Slovaca – centrom pre slovenčinu ako cudzí jazyk. Ďalším spoluorganizátorom je medzinárodná lingvistická slavistická spoločnosť Slavic Linguistics Society.

Program konferencie a viac informácií