FIF UK FINANČNE PODPORILA ŠTUDENTSKÉ AKTIVITY

Študentské spolky na Filozofickej fakulte UK získali od fakulty dotáciu vo výške 1100 eur na podporu umeleckej, kultúrnej, športovej či inej spoločensky užitočnej činnosti študentov.

Do otvorenej výzvy na predkladanie žiadostí sa počas februára prihlásilo päť študentských spolkov. Doručené žiadosti posúdila grantová komisia a rozhodla o podpore dvoch projektov – divadla ActofKAA a združenia Cultura Nostra.

Študentské divadlo ActofKAA vďaka príspevku plánuje usporiadať divadelný festival FestofKAA v Moyzesovej sieni FiF UK a zrealizovať aj reprízu svojho predstavenia. Financie využije i na zabezpečenie svojho tradičného podujatia ActofKAAfé, ktoré organizuje na pôde fakulty.

Študentské združenie Cultura Nostra plánuje finančnú podporu využiť na prípravu kultúrno-edukačných diskusií pre študentov počas akademického roka, súčasťou ktorých bude aj tematicky ladený kultúrny program.

Dotačný systém bol na FiF UK zriadený v roku 2021 a je financovaný z rozpočtu FiF UK.