FAKULTA ZÍSKALA DAR OD UNHCR PRE VÝSKUMNÍČKY Z UKRAJINY

Úrad Vysokého komisára OSN pre utečencov (UNHCR) zabezpečil notebooky pre tri vedecké pracovníčky, ktoré v dôsledku vojny na Ukrajine boli nútené opustiť svoje pôvodné pracoviská a v súčasnosti pôsobia na Filozofickej fakulte UK.

Vedecké pracovníčky si prevzali notebooky od zástupcu UNHCR Muroda Nyiazova v prítomnosti dekana FiF UK prof. Mariána Zouhara na pôde fakulty 18. februára 2023. Stretnutia sa zúčastnili aj ďalší dvaja zástupcovia UNHCR Barbora Maráková a Milan Gál, za FiF UK aj prodekanka pre medzinárodné vzťahy dr. Aneta Világi.
Získaná pomoc je určená pre prof. Olenu Voliarsku, ktorá pôsobí na katedre pedagogiky a andragogiky, dr. Mariiu Kazmyrchuk na katedre etnológie a dr. Olhu Luchenko na katedre východoázijských štúdií. Ich vedecká činnosť na FiF UK je zameraná na oblasť výskumu multikultúrnej komunikácie, migrácie a najmä integrácie ukrajinských utečencov a migrantov a svoje poznatky sprostredkúvajú v rámci pedagogickej činnosti aj študentom fakulty.

O dar pre vedecko-výskumné pracovníčky požiadala FiF UK na základe Memoranda o porozumení uzavretom medzi UNHCR a FiF UK v roku 2021, ktoré je prejavom vôle participovať na podpore záujmu o vedecké bádanie v oblasti migrácie, azylu a integrácie cudzincov v prijímajúcej spoločnosti.